"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Един ангел, четири срещи
От Нелсън Синко Рейс Читаонга и Калавете Сабонете Осифо

Малко са хората, които могат да кажат, че са видели ангел. Ойеле заявява, че е видял ангел, и то не веднъж, а четири пъти.

Ойеле изоставил вярата от своето детство, когато отишъл да работи за три години далеч от дома, участвайки в строежа на 400 километровия път между градовете Мокуба и Нампула в Мозамбик. Работата била много тежка и той търсел отдушник по начин, за който знаел, че е нарушение на Божия закон.

Веднъж няколко непознати мъже се доближили до Ойеле, който бил пиян след работа, и го попитали дали знае, че според Библията седмият ден от седмицата е денят за поклонение. Ойеле бил сигурен, че непознатите грешат. „Докажете ми го от Библията“, казал той.

Мъжете, които се представили като адвентисти от седмия ден, отворили Библията на четвъртата заповед и прочели: „Помни съботния ден, за да го освещаваш“ (Изход 20:8). След това прочели и текста от Йезекил 20:20: „Освещавайте още и съботите Ми и нека бъдат знак между Мене и вас, за да познаете, че Аз Господ съм ваш Бог.“

Ойеле четял и препрочитал стиховете през следващите няколко дни. Чудел се дали това не е истина от Бога. Въпреки че ходел на църква още от детските си години, никога преди тези стихове не му правели впечатление.

Докато размишлявал и се молел, блестящ ангел се появил през нощта над къщата, където живеел. „Бъди силен! – казал му ангелът. – Ти си на прав път.“ Следващата нощ видял отново ангела на същото място. „Бъди силен! – казал ангелът. – Ти си на прав път.“ Същото се случило и на третата нощ. В съботния ден Ойеле посетил адвентна църква. След това започнал редовно да посещава адвентните богослужения.

Когато тригодишният му договор приключил, Ойеле се завърал у дома и с удивление разбрал, че съпругата и децата му са се присъединили към адвентната църква. По време на дългото си отсъствие нямал връзка с тях.

„Какво съвпадение! – възкликнала жена му, когато разбрала, че Ойеле посещава адвентната църква. – Нима е случайно?“

Ойеле започнал да посещава адвентната църква събота, а църквата от детските си години – в неделя. Не знаел какво да прави. Тогава ангелът се появил за четвърти път. „Това, което изучаваш, е истина“, настоял ангелът. Още в същата минута Ойеле решил да стане адвентист от седмия ден.

Там, където живее Ойеле, има малко адвентисти, но Бог благославя усилията му да споделя добрата вест за скорошното идване на Исус. Той е помогнал за създаването на три домашни църква. „Евангелизирайте всички, дори да са пияни – твърди Ойеле. – Бог е този, който променя хората, и сега има мнозина, които Той е приготвил да приемат евангелието. Необходимо е само да бъдат докоснати от вас.“

Благодарим Ви за мисионските дарения за съботното училище, които помагат за разпространяване на евангелието в Мозамбик и по света.

Свързан урок >>