"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Разказ за двама съседи
От Андрю Макчесни

Според религията на Муса било грях да се отглеждат прасета за продан. Той обаче работел като свинар.

Според религията на Николонага било грях да се разведеш по причина различна от прелюбодейството. Той обаче се женил три път и освен това на три пъти имал съжителство без брак с различни жени.

И двамата съседи живеели по начин, който бил далеч от техните религиозни убеждения. Бог обаче имал план и за двамата в Мозамбик.

Веднъж едно от прасетата на Муса влязло в зеленчуковата градина на Николонага и причинило големи щети.

Николонага побеснял от гняв и предизвикал съседа си на юмручен бой. Той спечелил битката, а Муса се отдалечил с куцукане, целия в кръв и синини. Муса обаче нямал желание да се отказва. Заклел се да си отмъсти чрез магия. „Имаш 30 дни да се приготвиш да умреш“, казал той на Николонага.

На следващия ден Николонага се събудил болен. Разказал за заплахата на Муса на приятелите си от адвентната църква, която някога посещавал.

Тъй като състоянието му постоянно се влошавало, Николонага започнал да се тревожи. След 15 дни помолил църковните членове да се молят за него и пасторът организирал група вярващи, които да го посетят в дома му.

Състоянието му не се подобрявало. Изминала още една седмица и като че ли вече нямало надежда.

Тъй като оставало съвсем малко време до 30-дневния срок, пасторът организирал нощно събрание с пост и молитва за Николонага.

На следващата сутрин Муса почукал на вратата на пастора. Разказал невероятната история как неговите богове се борили с Бога на Николонага и Богът на Николонага победил. Казал, че вече не може да отнеме живота му и желае да стане християнин.

„Искам да се покланям на Бога на Николонага“, заявил Муса.

Николонага се възстановил от болестта и двамата с Муса започнали да посещават библейския курс. И двамата предали сърцата си на Исус и били кръстени. Сега те са мощни проводници на доброто в своя район в Мозамбик.

„Бог е мощен и отговаря на молитвите на тези, които Го търсят с вяра“, твърди пастор Нелсън А. Куенесе.

„А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тия, които го търсят“ (Евр. 11:6).

Свързан урок >>