"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Верна ученичка в Италия
От Андрю Макчесни

В Италия учениците могат да избират дали да посещават часовете по религия в държавните училища. Като малко момиче Сара решила да посещава тези часове, тъй като искала да научи нещо повече за Библията.

Съучениците й бързо разбрали, че тя знае много за Библията. Когато учителката задавала някакъв въпрос, те казвали: „Сара знае отговора!“

След като месеци наред чувала тези думи, учителката попитала Сара: „Откъде познаваш Библията толкова добре?“

„Посещавам Църквата на адвентистите от седмия ден“, отговорила Сара.

Учителката искала да научи нещо повече и затова отишла на църква заедно със момичето.

Когато била в шести клас, дошла нова учителка по религия. Сара отново можела да отговаря на въпросите. Силно впечатлена, учителката я поканила да направи едночасова презентация за адвентната църква. Сара се подготвила с помощта на своя пастор и други църковни ръководители. В края на презентацията съучениците й я обсипали с въпроси за съботата.

Сега Сара е в гимназия и учителката по религия е монахиня. Веднъж момичето направило особено силно впечатление на преподавателката, тъй като цитирала библейски стих по време на изпит. Другите юноши рядко цитирали Библията. Монахинята я помолила за обяснение и тогава чула за нейната вяра. След това монахинята също посетила адвентната църква.

По време на друг час учителката останала изненадана, че Сара не може да отговори нещо във връзка с религията в Италия. Сара обяснила, че не знае отговора, тъй като не е член на най-голямата деноминация в страната. Учителката започнала да задава въпроси и поканила Сара да изнесе урок за адвентната църква пред класа. Учителката останала доволна от презентацията и заявила пред целия клас: „Чудесно е да научим нещо за друга църква в нашия час.“

Следващата година Сара трябвало да посещава часове в събота при същата учителка. Тя оказвала натиск върху момичето да ходи на училище и дори я дразнела: „Моля те, ела в час. Няма да кажем на никого.“ Седмица след седмица се подигравала на Сара. „Аз също бих могла да си остана вкъщи в събота. Това би било много по-добре отколкото да работя.“

За изненада на Сара съучениците й започнали да я защитават пред учителката.

След това една събота, когато Сара била на църква, учителката я похвалила пред целия клас. „Въпреки, че отсъства през половината часове, тя пак изкарва по-добри оценки от вас.“

Сара вярва, че Бог я благославя, защото говори открито за вярата си.

„Никога не съм крила вярата си от моите съученици – разказа тя пред „Адвентна мисия“. – Те ме уважават и знаят, че вярата е нещо много важно за мен.“

Свързан урок >>