"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Не на свинското, да на съботата
От Андрю Макчесни

Сара си спомнила за адвентната църква, докато помагала на майка си да продава свинско месо и бира в Мозамбик.

Защо адвентистите ходят на църква в събота? – зачудила се тя.

В детските си години Сара посетила адвентната църква няколко пъти заедно с големия си брат, който бил адвентист. След това той се преместил в друг град и тя се върнала в църквата на своята майка.

Докато работела с майка си, в ума й се връщали спомените за адвентната църква. Сетила се и за съседите адвентисти, които наскоро станали нейни съседи. Сара решила да ги попита защо ходят на църква в събота.

Съседите се зарадвали на въпроса и отворили библиите си на четвъртата заповед в Изход 20:8-10. Сара прочела: „Помни съботния ден, за да го освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела; а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа.“ Прочела и други стихове за святостта на седмия ден. Разбрала, че Исус се покланял на Бога в седмия ден, докато бил на земята. Решила да спазва съботата от седмия ден.

Майката се разгневила, когато Сара й казала, че не желае повече да продава свинско и бира в събота. Забранила й да посещава адвентната църква. Сара искала да почита майка си, както Бог нарежда в петата заповед (Изход 20:12), но също така осъзнавала, че е много по-важно да се подчинява на Бога, а не на хора (Деяния 5:9).

Напрежението се засилило, когато Сара спряла изобщо да продава свинско и бира. Обяснила на майка си, че Бог не одобрява яденето на нечисти меса като свинското (Левит 11:7) или пиенето на алкохол (Притчи 20:1). След това заявила, че според Библията, „ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава“ (1Коринтяни 10:31), а продаването на неодобрени от Бога продукти не Го прославя.

Майката изгонила Сара от дома си. Тъй като нямала къде да отиде, Сара напуснала града и се преместила при брат си, съпругата и синовете му. Сърцето й било умъчнено. Това ли е цената на следването на Исус? – помислила си тя.

Братът на Сара представил нейния случай на ръководителите на своята църква. Благодарение на техните усилия адвентен пастор се срещнал с майката. Тя го изслушала внимателно. Не се съгласила напълно с него, но омекнала по време на разговора. Уверила го, че Сара може да се завърне у дома.

Сега майката все още не споделя вярата на Сара. Сара се моли Святият Дух да докосне сърцето й. Знае, че Бог, Който й подарил пълно разбиране за Своята любов, може да направи същото и за майка й.

Свързан урок >>