"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Да останеш верен: Част 5
От Андрю Макчесни

През първите няколко седмици от военната си служба Секуле бил изпратен с група войници да работи в планински район в бивша Югославия. В петъчния следобед получил заповед да товари въглища в съботните часове.

„Трябва да ринеш 15 минути, после 10 минути почивка и след това пак работа 15 минути“, му казал командирът.

„Ще рина два часа и половина, без да спирам, докато залезе слънцето, но после ще спра“, казал Секуле.

„Никой не може да рине цели два часа“, отвърнал командирът.

„Аз мога“, настоял Секуле.

Секуле, който се бил научил да работи усърдно в детските си години в Черна Гора, изривал въглищата с голяма бързина. Другите войници го предупредили да забави темпото.

„Защо работиш толкова бързо?“, попитали те.

„Опитвам се да свърша колкото се може повече, за да оставя по-малко работа за вас - отговорил той. – Не го правя за себе си, просто искам да дам най-доброто, на което съм способен.“

Думите му предизвикали уважението на останалите войници. Те разбрали, че той иска да им помогне. За тяхна изненада Секуле успял да изрине необходимото количество въглища до залез слънце.

Командирът обаче не успял да проумее защо Секуле иска да спазва съботата. В друг съботен ден прочел списъка със задачи на войниците и заявил: „Ти ще работиш днес.“

Секуле застанал мирно. „Днес е моят почивен ден и аз не мога да върша никаква работа.“ Знаел, че може да го осъдят, ако заяви: „Няма да работя нищо“ и затова внимателно подбрал думите си: „Не мога да върша никаква работа.“

„Какво искаш да каже с това „не мога“? попитал офицерът.

„Аз съм адвентист от седмия ден и не мога да работя в събота“, отговорил Секуле.

Офицерът се загледал втренчено в Секуле: „Редник, тогава кой ще работи на твое място?“

Останалите войници също застанали мирно: „Ние ще работим на негово място“, заявили те.

В този момент Секуле осъзнал, че е важно не само да си лоялен на Бога, но и на хората. Исус е казал: „И да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила".А ето втората подобна на нея заповед: "Да възлюбиш ближния си като себе си". Друга заповед по-голяма от тия няма (Матей 12:30, 31). .

Секуле разбрал, че ако се отнася добре с другите, те също ще се отнасят добре с него.

Свързан урок >>