"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Валдензи в Полша
От Андрю Макчесни

Ричард Янковски постоянно имал проблеми с полицията. Всеки път, когато поставял щанд, за да продава книгата на Елън Уайт „Великата борба“ в балтийско курортно градче в Полша, полицията идвала и му нареждала да премахне щанда.

Тогава Църквата на адвентистите от седмия ден в Полша отпечатала специално издание на списание „Знамения на времето“ и църковните ръководители изпратили по едно списание на членовете на полското правителство. Един от министрите харесал изданието толкова много, че написал писмо, с което поискал градските управи в Полша да подкрепят разпространението му. Ричард занесъл писмото и списанието до кмета на курортното градче, където имал проблеми с полицията.

Кметът бил впечатлен. Той познавала министъра.

„Той ми преподаваше в университета – казал той. – Разбира се, че можеш свободно да разпространяваш списанието тук.“

„Ще бъде ли възможно да получа писмено разрешение?“, попитал Ричард.

Кметът написал писмо и го дал на Ричард.

Ричард взел писмото и поставил щанда на улицата. На него наредил списанията „Знамения на времето“, заедно с „Великата борба“ и други книги. Не след дълго се появили полицаите.

„Не можете да продавате книги в нашия град“, заявил офицерът.

„Вижте, имам писмо от кмета“, отговорил Ричард.

Офицерът прочел писмото внимателно, след което отдал чест.

„Добре, можете да останете“, казал един от полицаите.

Това обаче не е краят на историята. Не след дълго се приближила възрастна жена. Някой й бил дал преди време „Великата борба“ и тя я прочела на внука си. Той я харесал много и особено тази част, в която се описвали младите валдензи, които тайно разпространявали Божието слово с риск за живота си през Средните векове. Жената обяснила на Ричарад, че внукът й иска да е като валдензите. Той осъзнавал че трябва да е като тях – верен на Божието слово на всяка цена.

„Той видя щанда и книгата „Великата борба“. Тогава ми каза: „Бабо, валдензите са дошли в нашия град.“

По-късно възрастната жена потърсила Ричард и след известно време се присъединила към адвентната църква.

Благодарим Ви за даренията от Тринадесета събота през 2017 г., с чиято помощ бе построенно телевизионно студио на Хоуп Чанъл Полша. Ричард Янковски е председател на Църквата на адвентистите от седмия ден в Полша и редовен говорител по Хоуп Чанъл Полша, който е част от Международния Хоуп Чанъл.

Присъединете се към глобалната църква в масовото рекламиране и разпространение на „Великата борба“ през 2023 и 2024 г. Посете сайта greatcontroversyproject.org за повече подробности или се обърнете към Вашия пастор.

Свързан урок >>