"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Да намериш Исус в Свята книга
От Андрю Макчесни

Пол обикалял от врата на врата, за да се запознае с различни хора в един европейски град. Носел със себе си Библия и святата книга на друга голяма световна религия.

Веднъж на вратата се показал мъж, който миришел на цигари.

„Бих искал да Ви подаря нещо“, казал Пол.

„Какво ще ми подарите“, попитал мъжът.

„Имам тази Библия“, продължил Пол.

„Не искам Библия – уверил го мъжът. – Аз изповядвам друга религия. Ти си християнин.“

„Имам и книгата на твоята религия“, настоял Пол.

Човекът се стъписал. Започнал да проявява интерес. „Добре, прочети ми нещо, но само от моята свята книга, а не от Библията.“

Пол отворил свещената книга и му прочел за Исус. Мъжът останал силно изненадан.

„Това същият Исус ли е, за когото пише в Библията?

През следващите няколко седмици изучил четири урока за Исус от своята свещена книга. Направило му впечатление, че там не пише нищо за Исусовата разпятие. Разбрал, че Исус ще дойде отново и че хората от неговата религия и християните очакват Неговото завръщане.

Когато Пол дошъл за петия урок, човекът не бил у дома.

Изминала цяла година и една събота мъжът се появил в църквата на Пол.

„Искам да идвам в тази църква – казал той. – Ще може ли?“

Сега Пол бил учуденият.

„Искам да следвам Христос“, заявил мъжът.

След това започнал да посещава църквата всяка събота. Казал, че неговата свещена книга го кара да се чувства неудовлетворен. Там нямало Спасител от греховете му. Копнеел да бъде кръстен.

„Исус казва, че тялото е храм на Святия Дух – обърнал се към него Пол. – Искаш ли да се освободиш от цигарите? Исус е заявил: „Прочее, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни” (Йоан 8:36).

Трябва да избереш: Исус или цигарите. Можеш да изхвърлиш цигарите си още днес, ако желаеш.

Мъжът се уплашил. „Това не е възможно“, промълвил той, но въпреки всичко извадил пакета цигари от джоба си и го хвърлил в кошчето.

„Исусе, дай ми победа над цигарите – помолил се той. – Искам да бъда свободен.“

По-късно през нощта се обадил на Пол. „Това е ужасно, чувствам се много зле. Не мога да живея без цигари.“

Двамата се помолили заедно по телефона. Бог чул молитвата и дал победа на мъжа. От този момент са изминали четири години и половина, но той не е пушил. Сега е един от ръководителите на евангелизаторския отдел на църквата.

„Той обича хората и очаква Исусовото завръщане“, разказа Пол пред „Адвентна мисия“.

Благодарим Ви за подкрепата за „Адвентна мисия“, чиито центрове на Глобалната мисия помагат за обучението на хора, които да споделят добрата вест за спасение със скъпоценни души от други райони на света. За повече информация посетете globalmissioncenters.org.

Свързан урок >>