"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

По-голямото благословение е за нас
От Андрю Макчесни

Жена от щата Северна Каролина поканила двамата пастори от църквата си да я посетят, за да обсъдят нещо, което й тежало на сърцето: Годишният жертвен принос. Тя описала как Църквата на адвентистите от седмия била основала този вид дарение през 1922 г. като последно усилие да избегне отзоваването на мисионери поради липса на средства. Разказала как хората дарявали в миналото и как дарението все още поддържа мисионерите в наши дни.

Пасторите взели присърце нейния апел. Единият от тях дори изнесъл поредица от девет проповеди върху жертването преди началото на годишния принос, който се събира по света през втората събота от ноември. В резултат на това годишният принос на 700-те членове в адвентната църква в Хендерсънвил се увеличил от 1400 на 24 119 долара през 2016 г. Този растеж бил само началото. По време на Ковид пандемията, когато световната църква отново била изправена пред бюджетни ограничения, членовете дарили удивителните 37 545 долара по време на годишния принос от 2021 г.

„Останахме силно изненадани – разказва Дейвид Райт (на снимката) – Да благодарим на Бога!“

Той отдава слава на Божията благодат за даренията на църковните членове. „Вярно е, че това ще даде така необходимата светлина в тъмните райони от прозореца 10/40. Но помислете за благословението, което идва за нас като църковно семейство. Вярвам, че благословението е по-голямо за нас, зъщото Исус е казал: „По-блажено е да даваш, отколкото да получаваш.“

Адвентният мисионски ръководител Гари Краус отбелязва, че съоснователката на Църквата на адвентистите Елън Уайт нарича това благословение „отразено влияние“. Тя заявява, че щедростта на църковните членове към чуждестранните мисионски полета води до успех в домашните полета. Например, когато през 1900 г. църковните ръководители оспорили предложението да се изпратят средства в чужбина, Елън Уайт заявила: „Успехът на работата у дома зависи до голяма степен... от отразеното влияние на работата, извършена в далечни страни“ (Свидетелства към църквата, т. 6, стр. 27). Адвентният статистик Дейвид Трим потвърждава със статистически данни твърдението на Елън Уайт.

Духът на жертване е проникнал в църквата още от самото й начало, заявява ръководителят на световната църква Тед Уилсън: „Казано ни е, че Божието адвентно движение е основано с жертване и ще завърши с жертване. Каква привилегия има всеки от нас да споделя това, което Бог ни е дал.“

Свързан урок >>