"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Смущение поради две книги
От Клифорд Голдстайн

Докато растях в светски еврейски дом, същността на религиозните ми преживявания се свеждаше до спазването на празници: Те са се опитали да ни убият, не са успели – нека да ядем! Въпреки това постоянно търсех истината.

През есента на 1979 г. търсенията ми ме отведоха по пътя на окултизма и спиритизма. Имах дори няколко преживявания с астрално пътуване. Без да знам кой е източникът на тези преживявания, а само това, че са реални, реших да започна да чета за тях. Отидох в библиотеката на Университета във Флорида, за да взема книга за окултизма и да се занимая по-задълбочено с темата.

Тогава бях гладен писател, нуждаещ се от работа. Докато вървях към библиотеката, реших да се отбия в магазина за здравословни храни, за да попитам за работа. Един мъж излезе и щом ме чу да споменавам нещо за свръхестественото, възкликна: „Какво?“ Вкара ме в магазина и заключи вратата. След като му разказах за преживяванията си, той се опита да ме предупреди за демоничните влияния. Е, със същия успех би могъл да ми говори и за Дядо Коледа. Преди да си тръгна, ми подаде една книга и каза: „Моля те, прочети я.“

И така, с книга в ръка влязох в университетската библиотека и си намерих книга за окултизма. Тъй като не бях студент, не можех да я изнеса, затова седнаха в библиотеката, прочетох първата глава и дори използвах на практика първата техника, която беше нещо ново за мене. След това я скрих в един от рафтовете, за да съм сигурен, че никой няма да я вземе, преди да я изчета докрай.

Ето какво се бе случило: Вървях през библиотеката с две книги. В едната ръка, първата в живота ми книга за окултното; в другата – книгата, която човекът в магазина ми бе дал. По една книга във всяка ръка. Окултната книга в едната ръка, а в другата – какво мислите? „Великата борба.“ Тогава не осъзнавах какво се случва около мен.

След няколко дни, в резултат на удивителна среща с Господа, аз предадох живота си на Исус и окултните преживявания никога повече не се повториха. Скоро след това прочетох Великата борба, което беше променящо живота преживяване. Несъмнено Бог направи така, че тази силна, навременна и важна книга да се появи в живота ми. Да, аз търсех истината и намерих толкова много от нея в книгата.

Присъеденете се към световната църква през 2023 и 2024 г. в масовото разпространяване на „Великата борба“. Посетете сайта greatcontroversyproject.com за повече информация или попитайте вашия пастор.

Свързан урок >>