"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Двойна изненада във Финландия
От Андрю Макчесни

Симо Вехкавуори, млад литературен евангелизатор във Финландия, бил изненадан, когато посещавал къща след къща в Лапландия. Натиснал звънеца на една от къщите, жена отворила и като го видяла, възкликнала: „Искам да поръчам комплекта от десет библейски четива!“ Симо не успял да каже, че продава книги, нито да обясни, че носи комплекта от десет книги с истории за деца на Артър Максуел.

„Може би ще се изненадате защо толкова бързо поръчах книгите от вас – казала жената. – През нощта Бог ми даде сън и в този сън ми показа лицето Ви и каза: „Този човек ще дойде в дома ти. Поръчай си комплекта от десет книги с истории за деца.“ Ето защо бях готова да поръчам на мига.

При друг случай Симо спрял до магазин и предложил на собственика „Великата борба“ от Елън Уайт. „Не разбираме нищо от тази книга – обяснил собственикът. – Дъщеря ни обаче е директор на религиозно училище. Тя ще бъде тук утре. Можете ли да се върнете утре?“

Симо разказал за предстоящата среща на брата си близнак, който продавал книги в града. „Моля те, моли се!“, обърнал се той към него.

Когато Симо се върнал в магазина, собственикът го запознал с дъщеря си. Тя избухнала гневно, когато разбрала, че Симо е адвентист от седмия ден, и започнала остро да критикува адвентната църква.

След като приключила с гневния си изблик, Симо помолил за разрешение да се изкаже. „Уважаема госпожо – отвърнал той. – Не можете да си представите на какъв велик Бог служим в адвентната църква! Искам да следвам Този Бог, на Когото можем да служим накъдето и да ни води.

Жената погледнала с изненада. „Младежо, ако Бог означава толкова много за Вас… - спряла са момент и се обърнала към майка си. – Майко, можеш ли да ми дадеш малко пари? Искам да купя всички книги, които този младеж носи.“

Симо се помолил с жената и нейните родители. Когато се върнал в стаята, където бил отседнал заедно с брат си, видял как той се моли на колене. Развълнувано му разказал за чудната Божия намеса.

Симо, който сега е пенсионер, се усмихва, разказвайки на „Адвентна мисия“ как е станал свидетел на Божието присъствие, докато работел за изпълнение на църковната мисия. „За мен бе вдъхновяващо преживяване да видя как Бог подкрепя делото“, разказва той.

Свързан урок >>