"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Чудо в мисионското училище
От Чифундо Канджо

Две различни по вид мисионски училища оформили живота на Джон Фири.

Като младеж Джон бил изпратен от дома си в Малави да изучава своята семейна нехристиянска религия в остров Занзибар в Индийския океан. Той прекарал три години вглъбен в основната книга на своята религия и в учене как да основава молитвени домове в недостигнати райони в Африка.

След като завършил обучението си в Занзибар, младежът бил изпратен обратно в Малави, за да ръководи две места за поклонение. Получил и задачата да следи отблизо християните и да докладва за видяното в Занзибар. За да разбира по-добре християнството, трябвало да чете превода Крал Джеймс на Библията.

През следващите няколко години Джон се присъединил към три различни християнски църкви и дори се издигнал до висока позиция в една от тях, докато събирал информация за Занзибар. В същото време водел молитвени домове в два града на Малави.

Сърцето на Джон било докоснало, докато четял Библията. Намерил я за по-разбираема от книгата на своята религия. Копнеел да научи нещо повече за Исус.

Все още млад човек, той се записал в адвентното училище в мисията Лувази. За него това било нещо съвсем ново и различно от училището в Занзибар. Особено много се интересувал от клуба „Изследовател“ и затова се присъединил към него. Участвал във всичките му програми.

Джон обикнал Исус по време на молитвена седмица в училището и скоро предал сърцето си чрез кръщение. Спрял да изпраща информация към Занзибар. Баща му се разгневил, когато разбрал какво се случва. В яда си обвинил майката на Джон и се развел с нея.

Минали години и Джон се почувствал призован от Бога да приложи на практика наученото в училището. След като бил обучен в Занзибар да основава молитвени домове за предишната си религия в недостигнати райони, решил да използва адвентното си образование, за да прави същото за Исус. Той станал пионер в Глобалната мисия – адвентист, основаващ църкви в недостигнати райони от собствената си култура. Служил като пионер в Глобалната мисия цели десет години и много хора от предишната му религя предали сърцата си на Исус.

Джон продължил с образованието си, завършил теология в адвентния университет в Малави и сега служи като адвентен пастор. Твърди, че адвентното мисионско училище е променило живота му. „Не подценявайте ролята на мисионските училище – казва той. – Те са средство, чрез което хората да опознаят Исус и да Го приемат за свой личен Спасител. Адвентното образование е жизнено важно за проповядване на евангелието и представянето на Христос пред всички.“

Свързан урок >>