"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Посрещнете ги такива, каквито са
От Андрю Макчесни

Симо Вехкавуори, пенсиониран пастор, почувствал как един вътрешен глас го поканил да продължи да се разхожда, след като бил пристигнал до езеро във Финландия с голям брой плажуващи. Симо продължил да върви по пътеката и минал покрай няколко по-малки езера. „Продължи да вървиш“, казал вътрешният глас. Стигнал до малко езеро и видял четирима младежи на земята. „Бихте ли желали да чуете история от Финландската гражданска война преди сто гидини?“, попитал ги той.

„Да, моля, разкажете ни!“, отвърнали младежите.

След като завършил историята, той се обърнал към тях с думите: „Извинете ме, но ще имате ли нещо против, ако ви попитам какво е отношението ви към религията?“

„Вярваме в Бога“, казали те.

„Бихте ли желали да чуете как станах християнин?“

След като завършил разказа си, споменал, че има няколко карти за онлайн библейски курс. Младите хора се заинтересували и Симо намерил в джоба си точно четири карти. „Страхотно! – възкликнала млада жена. – Господ е знаел, че ще бъдем четирима. Ето защо си имал четири карти в себе си.“

На друго езеро Симо заговорил млада жена, която си правела слънчеви бани. „Бихтет ли желали да чуете история от Финландската гражданска война?“, обърнал се той към нея.

След това я попитал какво е отношението й към религията и й разказал как е станал християнин. Когато видял, че жената проявява интерес, той й казал. „Имам в дома си книга, озаглавена „Пътят към Христос“. Ще ме изчакате ли 20 минути да я донеса?“

Тя се съгласила. Когато се върнал с книгата и с карта за библейски курс, жената му казала: „След като си тръгнахте, започнах да си гледам часовника. Отне ви само 15 минути.“ Благодарила и приела подаръците.

При друг случай Симо попаднал на семейство със син в юношеска възраст. „Искате ли да чуете история от Финландската гражданска война?“, попитал той. След разказа и въпроса за отношението им към религията, родителите отговорили, че имат голям проблем в дома си. Синът им употребявал наркотици. „Трябва да се помолим“, поканил ги Симо. Жената започнала да плаче. След молитвата Симо предложил: „Бих искал да споделя с вас една книга, но тя е в дома ми.“

„Можем да отидем с колата ни“, казал мъжът. Когато пристигнали, Симо дал на благодарното семейство „Пътят към Христос“ и карта за библейски курс.

Симо вярва, че Бог благославя усилията му да се среща с хора в светска Финландия. Никой досега не е отказал на предложението му да разкаже как е станал християнин. Мисионската му дейност, казва той, е вдъхновена от примера на апостол Павел. „Убеден съм, че ние трябва да отиваме при хората, а да не чакаме те да идват принас“, казва той.

Свързан урок >>