"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Част 9: Израстване в Христос
От Андрю Макчесни

След кръщението на майката настъпила жестока духовна борба за бащата. Демоните влизали в него нощ след нощ и той не можел да спи. Когато бил в това състояние и виждал майката, духовете изригвали думи на омраза към нея.

Двамата укрепвали вярата си, като се молели и еждневно изучавали съботноучилищния урок .Бащата се научил да се моли на колене и да прекарва лично време с Бога. Двамата си създали навика да се молят, да имат лично посвещение и всеки ден да изучават урока от съботното училище.

Майката се уповавала на Бога и усещала непрестанната Му грижа. Тя намирала вяра и увереност в Библията. Няколко стиха й помогнали да издържи борбата на бащата с нечистите духове. „И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас“ (Яков 4:7). „Но верен е Господ, Който ще ви утвърди и ще ви опази от лукавия“ (2Солунци 3:3). Тя се уповала на Исусовото обещание в Йоан 10:10: „Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.“ Когато намирала библейски стих, който й помагал или давал надежда, тя го преписвала в специален дневник и после се молела въз основа на всички тези стихове по време на молитвения си час, който започвал в 5 ч. сутринта.

Майката също така написала молитва за бащата, с която се молела всяка сутрин в продължение на една година. „Господи, моля Те за съпруга ми Едуардо да се обърне към Теб с цялото си сърце. Помогни ми да го обичам и да подновявам любовта си към него. Предавам го на Теб, Господи, и се моля да го благославяш, когато се стреми да Те прославя. Дисциплинирай го, когато е необходимо. Преобрази го в човек, който да желае да Те следва. Помогни ми да го насърчавам и да го уважавам. Помогни ми да го обичам- Моля се за това в името на Исус. Амин.“

Междувременно бащата започнал библейския курс, за да се подготви за кръщение. Искал да се кръсти на 29 октомври – точно една година след кръщението на сина си.

Докато изучавал Библията, той с любопитство гледал в YouTube проповеди на проповедници от адвентната църква. Гледал и проповеди на други християнски деноминации в желанието си да сравни техните учения с Библията. За негова изненада нечистите духове му се присмивали, когато слушал други проповедници и казвали, че биха го изпратили в някоя от техните църкви вместо в адвентната, ако знаели, че ще се интересува от тях.

Той спрял да гледа други проповеди. „Сега знам, че съм в правилната църква!“, помислил си той.

Свързан урок >>