"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Част 13: Подготовка за срещата с Исус
От Андрю Макчесни

Демоните не се обаждат. Бащата вярва, че Христос е спечелил победа над Сатана чрез кръщението и затова дяволът се е опитвал толкова упорито да му попречи.

Мирът изпълва семейния дом. Майката е дяконеса и все още пее в хора. Едуардо Младши е на 17 години и завършва гимназия.

Бащата, който е на 43 години, разказва невероятната си история в църквите в Бразилия и мнозина от тези, които я чуват, предават живота си на Исус. В Коари, където бащата решил да последва Исус, 16 души са предали сърцето си на Исус, след като чули неговото свидетелство.

Бащата отдава това на действието на Святия Дух, а не на своята история.

„Преживяването ми е разтърсващо, но аз виждам как Святият Дух действа в сърцата им, докато слушат“, казва той.

В допълнение към своя разказ бащата разпространява библии и вече ги е подарил на майка си, на по-голямата си сестра и на двамата си по-малки братя. Той се моли за тях. Майка му престанала да посещава храма на Кандомбле дълго преди неговото кръщение. Когато разбрала, че демоните се опитват да го убият, решила никога повече да не се свързва с тях.

Докато се радва на новия си живот в Христос, бащата продължава да бди, като се моли и чете Библията всеки ден. Той помни 1Петрово 5:8, където е записано: „Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.“

Никога не забравя предупреждението в Матей 12:43-45, където Исус заявява: „Когато нечистият дух излезе из човека, той минава през безводни места да търси покой и не намира. Тогава казва: Ще се върна в къщата си отгдето съм излязъл. И като дойде, намира я празна, пометена и наредена. Тогава отива и взема при себе си седем други духове, по-зли от него, и, като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото.“

Бащата обаче не се страхува. „Дори и сега дяволът няма власт над мен. Това проповядвам във всяка църква, която посещавам.“

Мечтае за деня, когато ще се срещне с Исус лице в лице. „Моля се Господ никога да не ме остави. Моля се и аз никога да не Го предам. Моля се да остана верен и да устоя докрай. Надявам се да го видя. Това е моята надежда.“

Свързан урок >>