"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Евангелско призвание
От Андрю Макчесни

Камла, който изкарвал прехраната за семейството си, се разболял в селски район в Лаос. Краката му натежали толкова много, че не можел да ходи. Останал затворен в дома си цели три месеца.

Тъй като нямал пари за лекар, Камла (това не е истинското му име) прибягнал до всякакви по вид билки и традиционни лечители в селото, включително шамани. Нищо не помогнало.

Накрая, като видял колко е отчаян, един приятел му разказал за адвентен пастор, който бил помогнал на много хора по телефона. Човекът се обадил на пастор Садуа Ли (на снимката) и помолил за помощ.

Това не било просто телефонно обаждане. Телефоните били доста скъпи и разговорите стрували по 700 лаоски кипи (8 цента) на минута. Една трета от хората живеели с по-малко от 1.25 долара на ден, а общо две трети живеили с по-малко от два долара на ден.

Камла помолил пастор Садуа да го излекува.

„Аз съм никой – отвърнал пасторът. – Не мога да те излекувам, но моят Бог, Който се нарича Исус, може да те изцери, ако това е волята Му. Единственото, което трябва да направим, е да Го помолим.“

Камла пожелал да се отправи молитва и пасторът се помолил за него по телефона.

На следващия ден пасторът се обадил, за да предложи да се помоли отново за него. „Мога да ходя!“, възкликнал Камла.

Въпреки че краката му били съвсем слаби, можел да ходи за пръв път от три месеца. Дори вече бил отишъл да работи в стопанството си.

„Твоят Бог е толкова силен – казал той. – Как да се поклоня на този Бог, Който се нарича Исус?“

Пасторът му обяснил, че би могъл и би трябвало да му се покланя през цялото време, но добавил, че Исус е определил един специален ден за поклонение – седмия ден, събота. Човекът се съгласил да спре да работи в събота и да се покланя на Исус. Тъй като живеел далеч от църква, помолил пастора да му помага да се покланя в събота. Това означавало, че пасторът трябвало да се обажда всяка събота, но въпреки това той се съгласил. След като Исус можел да излекува Камла, би могъл да намери средства за плащане на разговорите.

Свързан урок >>