"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Да намериш мир
От Андрю Макчесни

Това бил най-лошият ден в живота на Йен.

Шаманът дошъл при него в селото им в Южен Лаос и обявил, че ще умре.

„Никой не може да ти помогне“, заявил шаманът най-тържествено.

Йен се изплашил. Хората в селото вярвали, че шаманът винаги говори истината. Той не можел да лъже.

Йен не искал да умре. Бил толкова изплашен, че не можел да се храни и да спи.

Скоро съпругата му забелязала, че нещо не е наред.

„Какво се е случило?“, попитала тя.

Йен й разказал за срещата си с шамана.

„Ще умра!“

Не знаел какво да прави. Съпругата му също не знаела.

Тогава научил за малка група християни, които се събирали в събота за богослужение. Никога не бил посещавал християнска църква, но решил да попита дали християните могат да помолят техния Бог да му помогне.

Следващата събота Йен и съпругата му влезли в адвентната църква. Разказал на църковните членове за шамана и за предстоящата си смърт.

След като го изслушали, те му разказали за Бог на име Исус. Обяснили, че Исус има силата не само да го спаси от предсказанията на шамана, но и да му даде вечен живот. В Библията имало записано следното обещание: „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот“ (Йоан 3:16).

Йен бил изпълнен с радост, когато чул за Исус. Можел да поиска да има този мир, който само Исус предлага: „Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои“ (Йоан 14:27).

Когато си тръгнал от църквата, бил толкова щастлив, че не можел да задържи добрата вест за себе си. С радост споделял с хората от селото за мира, който Исус му бил дал. Влязъл в дома си с усмивка. Това бил най-добрият ден от живота му!

Днес Йен е жив и здрав и посещава църквата, където за първи път открил Исус.

Свързан урок >>