"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Да пиеш с хората от селото
От Ку Мингджи

Хората в селския район на Северен Тайван изглежда не се интересуваха от библейски уроци. Мнозина посещаваха една от двете християнски църкви в селото, докато другите прекарваха времето си в пиене на алкохол. Вярващите избягваха пиещите.

Какво бих могъл да направя?

Реших да последвам примера на Исус и да се сприятеля с пиещите. „Единствено Христовият метод ще даде истински успех в евангелизирането на хората. Спасителят общуваше с тях като един, който желае тяхното добро. Той им показваше съчувствие, грижеше се за нуждите им и спечелваше тяхното доверие. После им нареждаше: Следвай Ме“ (По стъпките на Великия Лекар, стр. 143).

Реших да пия с хората от селото. Нали Павел е заявил: „На всички станах всичко, та по всякакъв начин да спася неколцина“ (1Коринтяни 9:19-23).

Пиещите нямаха проблем да пием заедно. Те искаха да пият с мен. Аз обаче им дадох чай вместо акохол. След като изпиха огромно количество чай, нямаха място за алкохол. Постепенно спряха да пият алкохол и започнаха да изучават Библията с мен. След два месеца двама бивши пияници предадоха сърцата си на Исус и бяха кръстени през август 2019 г.

След шест месеца се случи нещо трагично. Едва от новокръстените адвентисти, млад човек, се разболя и умря. Смъртта му ме порази и аз извиках към Бога: „Защо?“

Малко след погребението майката и братът на починалия младеж дойдоха при мен и пожелаха да изучават Библията. Други селяни ги последваха. В края на 2020 г. много от жителите на селото се събраха на еднодневно здравно изложение, организирано от здравния отдел на адвентната църква в Тайван. В деня след изложението петима бяха кръстени.

Бог има безкрайна милост и състрадание. Той подготвя пътя за спасение на всеки човек на земята. Господ казва: „Защото Моите помисли не са като вашите помисли. Нито вашите пътища като Моите пътища, казва Господ“ (Исая 55:8).

Цялата слава принадлежи на Бог Йехова!

Свързан урок >>