"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Чудо с камъка
От Андрю Макчесни

Чудо с камък спряло пикапа на Бунпрани Ванади, който служел като председател на адвентната църква в Лаос.

Това било обикновено поточе. Всяка кола би могла да мине през плитките му води. Не било известно на това място да е имало инцидент с кола. Пикапът обаче решил да спре точно насред поточето. Просто спрял.

Бунпрани и двамата млади пастори, които пътували с него, видели, че камък препречва пътя, но той не бил достатъчно голям, за да спре автомобила. За да са сигурни, те преместили камъка и опитали да тръгнат. Колата не можела да запали. Спрели минаващ наблизо шофьор и се опитали да запалят, като подадат ток на акумулатора, но пикапът отново отказал да тръгне.

Тъй като се стъмвало, Бунпрани тръгнал към най-близкото село. Няколко човека от селото се върнали, за да му помогнат, но и те не могли да запалят. Старейшината на селото поканил Бунпрани да пренощува в дома му, докато двамата млади пастори останали при пикапа.

„Какво правиш в нашата област?“, попитал старейшината.

Бунпрани обяснил, че носи спортни пособия за съседното село и че се надява да установи връзка с това село.

Докато слушал, старейшината разбрал, че Бунпрани е християнин и му разкрил, че също е християнин. Извадил сертификат от кореспондентнтия курс на „Гласът на пророчеството“, издаден от Църквата на адвентистите от седмия ден в Лаос преди няколко години. Обяснил, че се обърнал към бивш църковен ръководител преди няколко години, но той напуснал и сега около 200 човека от селото се покланяли на Исус по свой начин. Помолил Бунпрани да им обясни за съботата.

В този момент Бунпрани осъзнал, че сигурно ангел е спрял пикапа. Също като случая с магарето на Валаам, което отказало да върви напред, тъй като видяло ангел от Господа. Колата сигурно е видяла ангел от Господа отпред в поточето и затова е решила да спре.

На следващата сутрин пикапът запалил още с първото завъртане на ключа.

Свързан урок >>