"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Да подражаваш на Исус
От Андрю Макчесни

Преди три години даренията от Тринадесета събота помогнаха за основаването на общински център за евангелизиране на хората в Камбоджа. Този „градски център за влияние“, евангелизира първия човек още преди откриването си.

Когато Кой Сопаон научил, че строителните работи започват и че надниците са справедливи, помолил ръководителя на обекта, Гари Роджърс, да бъде назначен. Гари, американски мисионер, рабоещ за „Адвентна мисия“, нямал свободни работни места на строежа във втория по големина камбоджански град Батамбанг, но все пак взел телефонния номер на Сопаон.

Сопаон се върнал след няколко месеца и тогава Гари научил че той има опит в заваряването и зидарията. Казал му, че може да започне работа още следващия ден.

„Защо да чакам до утре? Мога да започна още сега.“

Сопаон, който ръководел своя християнска църква, с изненада разбрал, че Гари започва всеки работен ден с 30-минутно богослужение. Никога преди не бил на работа, където има богослужение, и това му харесало.

По време на груповото изучаване осъзнал, че това, което научава от Библията, е различно от ученията на неговата църква. Една сутрин богослужението разгледало седмия ден, събота. Сопаон прочел в Лука 23 гл. за Исус, Който умрял в подготвителния ден, шестия ден от седмицата, и бил погребан преди да залез слънце на идващата събота, съдмия ден. Разбрал, че учениците спрели да работят в събота и Исус си починал в гроба. Едва в първия ден от седмицата донесли аромати, за да помажат тялото Му. Удивен, Сопаон си казал: „В такъв случай седмият ден е почивен!“

Като видял вярата му, Гари попитал: „Искаш ли да бъдеш като Исус?“

Сопаон не се поколебал: „Да, искам.“

„Ако това е твоето желание, ела с нас за започването на съботата този петък вечер“, казал Гари и го поканил на адвентно богослужение.

Сопаон отишъл на богослужение в петък, а след това и в събота. С учудване забелязал, че хората се поздравяват с думите: „Щастлива събота! Щастлива събота!“ Това го накарало да почувства, че Бог може да го освети.

След като научил повече за Бога, Сопаон започнал да дава и десятък. В съботните следобеди се присъединявал към църковни членове, за да помага на нуждаещите се. Бил кръстен 18 месеца, след като започнал работа на строежа на центъра.

Свързан урок >>