"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Църква за туристи
От Андрю Макчесни, „Адвентна мисия“

Новият пастор бил силно смутен, когато посетил Международната адвентна църква в Букурещ – единствената църква за англоговорещи в столицата на Румъния – и там заварил само трима присъстващи. И тримата били румънци.

След три седмици пастор Вениамин Стан научил, че един от тримата – 21-годишна жена, си тръгнала. Чудел се защо Бог го е довел в мъртва църква. „Защо съм тук? – молел се той. – Защо ме призова?“

В същия момент влезли двама американски туристи. Вениамин разбрал, че те се нуждаят от място за поклонение. Продължил да се моли.

След две седмици видял човек с костюм и вратовръзка да чака до църквата. Той живеел със семейството си в Полша, но работел в Румъния. Членувал в друга християнска църква, но след като изследвал Библията, пожелал да намери църква, която спазва съботата. Вениамин осъзнал, че има чужденци, които работят в Румъния, но не говорят румънски. Те се нуждаели от място за поклонение.

След няколко месеца Вениамин предложил да се провежда съботно училище и богослужение всяка събота сутрин. До тогава църквата нямала съботно училище, а едночасовите служби се провеждали в събота вечер. Двамата църковни членове не се съгласили с предложението. Те ходели в румънски църкви всяка събота сутрин и не желаели да изгубят приятелите си. Вениамин обаче настоял. „Не идваме тук да учим английски – казал той. – Идваме да изучаваме Библията. Трябва да сме църква.“

Вениамин посетил други църкви и поканил двама тийнейджъри и мъж на около 30 години да помогнат в организирането на богослуженията. Обявил новата програма по социалните медии. Още първата събота дошли 32 души.

„Да можехте да видите изражението на лицата на двамата членове, когато хората пристигнаха – спомня си Вениамин. – Очите им бяха широко отворени. Те бяха удивени, когато видяха в църквата толкова много хора и най-вече младежи.“

Полякът бил кръстен след няколко седмици.

Сега Вениамин не се съмнява, че църквата, основана от пастор Адриан Боканеану през 2010 г., има особено важна роля в Букурещ. Тя има 26 членове, а всяка седмица я посещават 30 до 50 човека, включително туристи, чуждестранни работници и чуждестранни студенти.

Какво се случва с тримата, които били на църква през първата събота на Вениамин? Сега всички те са изключително активни, включително и младата жена, която напуснала. Тя се върнала и сега е ръководител.

Свързан урок >>