"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Четири сънища един след друг
От Андрю Макчесни

Първият сън на Ейбрахам Кейта дошъл, след като станал в три сутринта за обичайната си молитва върху килимче в Буфа, село в Гвинея в Западна Африка.

„Аз съм на повече от 40 години и нямам съпруга и деца, нито работа и пари – молел се Ейбрахам. – Моля Те, помогни ми. Искам да ме превърнеш в пророк, който да може да разговаря с други хора чрез Тебе.“

Докато се молел, започнал да духа вятър. Той се почувствал слаб и заспал върху килимчето. Внезапно някой го побутнал и му казал: „Синко, влез вътре и си легни на твоето легло.“

След минути заспал в леглото си и тогава имал сън. Видял как някой с огнени очи се приближава към него. Ейбрахам си помислил, че ще бъде нападнат и в ужаса си попитал:

„Кой си ти?“

„Аз съм Исус Христос“, отговорил мъжът.

На сутринта Ейбрахам се зачудил какво ли му предстои.

На следващата сутрин имал друг сън. Отново видял мъжа. Този път двамата ходели един до друг по пътека във висока планина.

Третата нощ Ейбрахам сънувал, че търси работа и че Исус наема работници. Видял Исус да седи до маса, да взема имената на хората и да ги записва.

Четвъртата нощ Ейбрахам видял Исус дълбото във водата на Атлантическия океан. Исус го погледнал и той погледнам Исус.

Изминали три години. Ейбрахам се преместил в столицата Конакри и бил нает като работник на строеж. Докато се връщал от работа, видял на пътя пионера от Глобалната мисия Транкуил Фасинадуно.

„Здравей? – казал Транкуил. Аз съм християнин. Искаш ли да посетиш църквата ми?“

„Не бих могъл – отговорил Ейбрахам. – Аз съм от друга религия. Дори не разбирам за какво говориш.“

След като се прибрал вкъщи, той си спомнил за сънищата с Исус. Решил да отиде в църквата на пионера от Глобалната мисия, за да види какво правят там.

Посрещнали го радушно и той харесал това, което чул. Започнал да ходи там всяка събота и предал сърцето си на Исус.

Днес 48-годишният Ейбрахам е пазач в сградата на ръководството на адвентната църква в Гвинея и се грижи за чистотата в съседното училище.

„Сънищата ми ме заведоха при Исус – разказва Ейбрахам. – Аз вървя с него сега, както бе в един от сънищата. Аз пътувам заедно с Исус.“

Свързан урок >>