"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Всеотдаен войник в Полша
От Славомир Пацек

Когато полската армия реши да смени самолетите МиГ-21 с нови изстребители, имах възможност да напусна работата си като механик и да започна нова кариера.

Избрах да работя като авиодиспечер и минах интензивен шестмесечен курс. След като завърших, лекарят офталмолог ме обяви за негоден, тъй като според него зрението ми не е много добро.

Бях обзет от униние и започнах да се моля: „Защо, Господи?“

Накрая започнах да изпълнявам временни длъжности във военната база. Работата ми позволяваше да имам много свободно време и да прекарвам часове наред в четене на Библията. Засили се желанието ми да познавам Бога.

Съпругата ми Анета се присъедини към мене в четене на Библията в дома ни. Забелязахме, че някои текстове се разминават с онова, на което ни бяха научили в нашата църква. Прочетохме, че мъртвите спят в земята, а не се намират на небето или в ада, и че седмият ден е събота.

Една събота решихме да посетим адвентна църква. Съгласихме, че ще си тръгнем незабавно, ако чуем нещо, което да противоречи на Библията. От тогава не сме си тръгвали.

Пасторът ни даваше библейски уроци и аз знаех, че е само въпрос на време да напусна военните. Не можех да служа там и в същото време да спазвам съботата. Не възникнаха обаче никакви проблеми. Не беше трудно да разменям съботните си смени с други войници.

След няколко години получих възможността да бъда повишен до ръководител на мобилна радарна остановка. Поговорих открито с моя началник за вярата си и как съм започнал да спазвам съботата.

Той се учуди. „Защо не си ми казал, че си сменяш дежурствата с приятели? Докато аз командвам, ти ще бъдеш свободен всяка събота.“

Разпространи се новината за моята вяра и войниците започнаха да идват при мене с въпроси. Резултатът от вярата ми стана много по-ясен, докато се подготвях за пенсиониране след 29 години военна служба.

Командирът ме повика в офиса си за частен разговор.

„Започнах да чета Библията – каза той. – Имам някои въпроси към тебе.“

Когато си спомням миналото, разбирам защо Бог затвори пред мене вратата за авиодиспечер. Ако се бях захванал с тази работа, нямаше да имам време да изучавам Библията. Нямаше да мога да си сменям дежурството, нито да споделям вярата си с толкова много войници.

Не всичко тръгна по моя план, но Божият план винаги е най-добър.

Свързан урок >>