"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Съживяване на църква в Охайо
От Андрю Макчесни

Финансовият специалист Винс Уолн смята, че Святият Дух и един орган са преобразували една западаща църква от 15 човека в жизнена общност от 85 души за период от три години в щата Охайо.

Чудото започнало, когато Винс проповядвал в различни малки църкви, включително в адвентната църква в Хамилтън, където бил ходил на богослужение като дете. „Посетителите наистина бяха намалели – разказва Винс. – Нямаше кой да свири на пианото. Съпругата ми пееше с музика от диск.“

Една вечер съпругата му Дарла се завърнала от събиране в църквата в Хамилтън и съобщила, че пасторът напуска.

„Ти би могъл да си техният пастор“, казала тя на шега.

През следващите две седмици Винс не можел да мисли за друго освен за църквата. Събуждал се през нощта и думите, изречени от неговата съпруга, отеквали в ушите му: „Ти би могъл да си техният пастор.“

Накрая Винс приел да помага на църквата на доброволни начала за период от шест месеца. Веднага след това разбрал, че членовете на църковния съвет се молели той да стане техен пастор мирянин.

„Тези молитви продължили през двете седмици, когато се събуждах посреднощ – казва Винс. – Определено, Святият Дух действаше.“

В новата си роля Винс поканил пенсионирания професионален органист Джери Тейлър да му помага като музикален ръководител. Веднъж Джери развълнувано съобщил на Винс, че една общност от пенсионери в Синсинати продава орган за 75 000 долара.

„Не можем да си го позволим – отвърнал Винс. – Дори 5000 биха били прекалено много за църквата.“

„И все пак, нека отидем да го видим“, предложил Джери.

Капеланът на общността се зарадвал, когато разбрал за църквата в Хамилтън. Излязъл за малко и когато се върнал, заявил: „Току що говорих с управителя. Ние търсехме църква, на която да подарим този орган. Единственото изискване е да отвори вратите си за хората в населеното място.

Църквата в Хамилтън получила органа напълно безплатно.

Чудесата продължили. Работници преобразували салона, за да се постави органът, на ниска цена. Инженери помогнали за свързването на цистерните, чиято вода не ставала за пиене, към градския водопровод. Християни от различни деноминации се присъединили към новия църковен хор.

В един незабравим ден две жени влезли в църквата в съботната сутрин и съобщили, че желаят да спазват библейската събота, след като самостоятелно проучили въпроса от Библията. По-късно една жена и съпругът й били кръстени.

„Изглежда, че органът е основното средство, което Бог използва, за да привлече хора към църквата - казва 65-годишният Винс. – Ние само ги каним.“

Свързан урок >>