"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

„Тръпки ме побиват!“
От Камил Метц

Лиз била доста заета с работата си в своя дом в Хюстън, щата Тексас, когато внезапно нещо й подсказало да застане неподвижно за момент. Точно тогава чула почукване на вратата.

Когато отворила, не видяла никого. Дейвид Пано вече си бил тръгнал и бързо вървял към следващата къща. Като видяла отдалечаващата се фигура, Лиз извикала, за да му покаже, че си е вкъщи. Дейвид я чул и се върнал.

Той се усмихнал и й подал брошура GLOW (съкращение от английските думи „даване светлина на нашия свят“).

„Това да не е от някаква секта?“, попитала тя.

Дейвид я уверил, че става въпрос просто за една християнска брошура.

„Тръпки ме побиват в момента! - възкликнала Лиз. – Неотдавна сънувах нещо. Видях насън двама проповедници, които идват в дома ми, за да ми дадат литература. Знаех, че не са от секта.“

Дейвид, проповедник, който работи като заместник ръководител за служенията в адвентната църква в Мичиганската конференция, се зарадвал да чуе за нейния сън. Единственият проблем с изпълнението му, помислил си той наум, било обстоятелството, че сега е сам.

Точно в този момент пристигнал Тейлър Хинкъл (на снимката), негов партньор в служенето на улицата. Тейлър бил капелан и преподавател по Библия в адвентната академия „Грейт Лейк“ в Мичиган. Брошурите му били свършили и затова се върнал при Дейвид, за да вземе още от тях. Ето че сега на вратата имало двама проповедници на евангелието!

Лиз погледната към Дейвид и Тейлър.

„Вярвам, че това е от Бога – казала тя. – В съня си видях двама проповедници на вратата, които ми носят надежда. Чух глас от небето, който каза: „Това е последният ти шанс. Идвам скоро!“

„Моля Ви, помолете се за мене. Имам нужда от Исус в живота си.“

Двамата млади проповедници, които вървели от врата на врата заедно с други младежи по време на годишната среща на GYC в Хюстън на 30 декември 2016 г. с радост се помолили за нея. Лиз се записала за библейски уроци в местна църква.

Бог изпраща хората Си като проповедници на надеждата в този мрачен и тъжен свят, за да запознае души с Източника на надеждата. Съоснователката на адвентната църква Елън Уайт е написала: „Ние трябва да служим на отчаяните и да вдъхваме надежда на безнадеждните“ (Копнежът на вековете, стр. 350). Защо не избереш днес да бъдеш служител на надеждата за Исус?“

Свързан урок >>