"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Залят с киселина
От Андрю Макчесни, сп. „Адвентна мисия“

Банза Мвела, пастор на неделна църква в Демократична република Конго, едва не загинал, когато съпругата и синът му го залели с киселина в деня на кръщението му в Църквата на адвентистите от седмия ден.

Въпреки че лицето му останало обезобразено, Банза оживял и сега е адвентен пастор мирянин, който дава мощно свидетелство, привличащо големи множества към Исус.

„Да бъде слава на Господа за това, че съм част от адвентното семейство и дяволът е победен“, каза Банза.

Историята започва през октомври 2013 г., когато Банза посетил евангелизаторски събрания в югоизточния град Ликаси. В желанието си да научи нещо повече за адвентните учения, той се записал в училището за обучение на пастори към местния университет Филип Лемън.

В деня на кръщението си Банза се връщал към дома, като радостно пеел химн за силата на Исус. Докато влизал в къщата си, неговият голям син залял лицето и тялото му с кофа сярна киселина. Ослепял и изгарящ от болка, Банза изкрещял в агонията си и се свлякъл на земята.

Съпругата и синът му, разгневени от това, че е напуснал тяхната църква, се били наговорили да го нападнат с надеждата, че ще умре на място, разказва Робърт С. Мухуне, председател на Източно-Конгоанския съюз.

„За щастие се случило чудо – казва той. – Човекът не умрял.“

Съседи чули виковете на Банза и бързо го закарали в болница.

Лекарите не били сигурни, че ще оцелее. Той загубил едното си око и голяма част от кожата по тялото. Прекарал седмици наред в интензивното отделение, където му присаждали кожа, а пластичните операции продължават дори сега. Световната адвентна църква помогнала за покриване на разходите по лечението.

Съпругата и синът му изчезнали след нападението и все още се укриват.

Въпреки че продължава да изпитва болка, той не прекарва дълго в болничното легло. Активно споделя свидетелството си в църкви и на лагерни събрания. Любимият му библейски текст е Исая 43:1-3: „ А сега, така казва Господ Творецът ти, Якове, и Създателят ти, Израилю: Не бой се, защото Аз те изкупих, Призовах те по име; Мой си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, И през реките, те не ще те потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш, и пламъкът не ще те опали. Защото Аз съм Йеова твоят Бог, Святият Израилев, твоят Спасител. За твой откуп дадох Египет, за тебе Етиопия и Сева.“

Свързан урок >>