"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Молитва за индийско семейство
От Андрю Макчесни, сп. „Адвентна мисия“

Арбита Босал, 14-годишна ученичка в адвентно училище в Западна Индия, била изгубила баща си при инцидент, когато камион ударил волската му кола от задната страна. Силата на удара била толкова голяма, че баща й, Росахеб Босал, прелетял над двата вола, след което паднал на пътя, където го сгазило друго превозно средство.

Шокът от смъртта му причинил преждевременно раждане на глухонямата й майка. Арпита се била родила месец по-рано от очакваното.

„Бог успя да използва смъртта на баща ми, за да доведе майка ми при Исус“, разказала Босал по време на събеседване в адвентното училище, намиращо се на около 30 километра от дома й, в оживения едномилионен град Колапур.

Босал прекарала първите няколко месеца от живота си в болницата заедно с майка си Акатай. И двете били доста болни. Тази нерадостна ситуация тревожила силно брата на майка й, Сатиш, който ги посещавал всеки ден в болницата.

Една събота, когато Сатиш отишъл в болницата да насърчи сестра си, видял непознат човек да се спира от легло на легло и да се моли с пациентите. В любопитството си Сатиш отишъл при човека и разбрал, че е адвентен пастор.

„Вуйчо ми беше хиндуист – казва Босал. – Той обаче имаше огромно желание да помогне на майка ми и затова поискал от пастора да се помоли за нея.“

Пасторът се помолил за жената и за нейното бебе. Сатиш използвал езика на глухите, за да преведе думите му на сестра си.

Пасторът започнал да ги посещава редовно и майката и детето постепенно се възстановили. Силно учуден, Сатиш разпитал пастора за вярата му. След няколко месеца на библейски уроци, не само Сатиш, но и сестра му приели Исус. Майката посветила дъщеря си на Господа и още от момента, когато се научила да се моли, започнала да я учи да изрича молитва в 19 ч. всяка вечер.

„Всеки ден в 19 ч. събирах ръце за молитва, за да се помоля, където и да се намирам“, разказва Босал, сега ученичка в седми клас в адвентното училище „Алате“. „Правя го откакто се помня.“

Самата Босал била кръстена на 13-годишна възраст.

„Реших да се кръстя, защото видях как Исус благославя семейството ми чрез Църквата на адвентистите от седмия ден. Искам да Го следвам заради случилото се в живота на майка ми. Виждам всичко, което Исус е направил за нея.“


* Арпита Босал е на 14 години и учи в адвентно училище в Западна Индия.

Свързан урок >>