"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

От човек на мафията до Божи вестител, Част 2


Продължение от миналата седмица.

Всяка седмица Игор носел пистолета си в църквата и го държал в скута си. Една събота църковен член му казал, че не бива да влиза в църква с пистолет. „Разчитай на Бога, а не на оръжията“, казал му той.

Следващата седмица Игор решил да остави пистолета си у дома, но тъй като изпитвал страх, не можел да вземе решение да не носи повече оръжие. На път за дома забелязал след себе си тъмен силует. Решен да се освободи от страха си, той се обърнал рязко към силуета, но видял само един човек, който носел торба с картофи.

Когато вярата му укрепнала, Игор започнал да разказва на околните за истината, която открил. Съпругата му и сестра му започнали да посещават адвентната църква и след година те също се кръстили. Племенницата и племенникът му решили да посещават църквата, както и много други, с които споделял вярата си.

Веднъж Игор говорел на приятел за истината, която бил научил от Библията, но приятелят му не проявил никакъв интерес. Наблизо обаче стоял човек, който чул разговора и пожелал да научи нещо повече.

Василий, човекът, който подслушал разговора на Игор, имал много труден живот. Той също бил замесен с мафията и престъпленията се били отразили на външия му вид. Белези и обезобразяване отбелязвали местата, където враговете му го били измъчвали със счупено стъкло по главата, лицето, очите и едното ухо. Други белези показвали къде куршуми са ожулвали скалпа му, без да причинят фатални наранявания.

Василии печелел много пари. Работел в компания, която подписвала договори за милиони. Обучен като бодигард, Василий разговарял със своите водачи с определен код. Имал скъпа техника, която му позволявала да подслушва отвън дори затворени помещения. Хората, които искали да съсипят компанията, разбирали, че Василий е ключова фигура в печеленето на големи договори и тъй като той им пречел, те на два пъти се опитали да го убият.

При първия случай той бил излязал на пазар с дъщеря си, за да купи хранителни продукти. Макар че бил сериозно ранен, успял да оцелее.

При второто покушение Василии бил прострелян на много места, но някак си успял да се изправи и да побегне към апартамент си. Влязъл вътре и се строполил на пода. Тъй като се страхувал, че ще умре, помолил майка си за прошка, но тя го уверила, че ще оживее. Силно обнадежден, Василий решил да се бори за живота си и повикал полицията. Бързо го откарали в болница, където го лекували и не след дълго го изписали.

Веднъж се запознал с баптист, който го попитал: „Искаш ли да убиеш хората, които ти причиниха всичко това?“

„Разбира се!“, отговорил Василий.

„Не го прави – казал му баптистът. – Прости им. Ако ги убиеш, никога няма да живееш спокойно. Просто им прости.“

Продължението следва.

Свързан урок >>