"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Невинна в затвора – Част 2


Всеки ден разпитвали Прабха. Били я по ръцете и я събуждали посреднощ, за да продължат с разпитите. Разпитвали също братята и майка й, опитвайки се да намерят нещо, което да я уличи. Колко време е планирала обира? Къде е скрила златото и парите?

Прабха се молела на семейните богове да й помогнат и обещала да обръсне главата си, ако бъде освободена, но нищо не се случило. Разпитили продължавали и Прабха става все по-изтощена.

Една нощ, докато спяла на циментовия под, сънувала как мъж в бяло я докосва и й казва да не се страхува. „Аз съм с тебе – обещал той. – Скоро ще си свободна.“

„Кой си ти? – попитала Прабха. – Аз съм Исус“, отговорил човекът.

Разпитите продължили и през следващия ден. Но този път, когато я биели, вместо да плаче, тя се молела: „Исусе, ако си истинският Бог, моля Те, помогни ми.“ След два часа я освободили от затвора, но трябвало да се върне и следващия ден за нов разпит.

Всеки ден Прабха отивала в полицейския участък. Ако намирали някаква нова улика, започвали да й задават въпроси. Ако хванели крадец, тя трябвало да отиде да го идентифицира. Това продължило повече от година.

Прабха си спомнила за съня и заедно със семейството си започнала да посещава християнска църква. Веднъж един адвентист посетил дома й. Предложил да ги научи на повече неща за Исус. Когато им разказал за съботата, братята на Прабха го предизвикали.

„Защо християните се покланят в неделя, ако Библията им нарежда да се покланят в събота?“ Адвентистът обяснил, че съботата е установена при сътворението, потвърдена е в десетте заповеди и е почитана от Исус дори след смъртта Му.

Няколко седмици по-късно адвентистът поканил семейството на Прабха да посети евангелизаторски събрания. Те се съгласили и поканили няколко приятели. След събранията Прабха и семейството й били кръстени.

Малко след кръщението на Прабха крадците, които убили Ма, били арестувани. Полицаите я помолили да ги идентифицира. По странно стечение на обстоятелствата семействата на крадците апелирали към Прабха и нейното семейство да се молят за техните съпрузи в затвора. Крадците престояли само една година в затвора. Шест от осемте приели Исус за свой Господ и сега един от тях е мирянин проповедник. Двамата, които отказали да станат християни, умрели от насилствена смърт.

Всичките беди на Прабха довели до нещо добро. Семейството й намерило Исус, крадците станалли християни, а сега Прабха служи като библейски работник.


* Прабха Мамиди живее във Визианагарам, Индия, където продължава да служи на Бога.

Свързан урок >>