"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Майка на мнозина – Част 2


Всяка седмица разговаряхме за Бога и четяхме от Библията. Молехме се заедно, а след това се хранехме. Отначало си мислех, че слушат само от учтивост и за да получат топло ядене, но с течение на времето те проявяваха все по-голям интерес към нещата, на които се опитвах да ги уча.

Скоро момчетата започнаха да се отнасят с мене като с майка и да ми се доверяват и да споделят. Някои от тях говореха за желанието си да се освободят от зависимостите, както и за това, което бяха откраднали. Слушах и ги съветвах как да живеят щастлив и честен живот. Обяснявах им за радостта от усилената работа и честния труд. Разказвах им за личностите от Библията и как са устоявали на изкушенията и са следвали Божия план, често променяйки света около себе си. Момчетата слушаха и се проявяваха желание да се уповават на Бога за промяна. Насърчавах тези, които имаха родители, да се върнат у дома при семействата си. Разговаряхме много, но след време някои решиха да се приберат вкъщи.

Едно момче на име Пиер бе избягало от дома още на 7-годишна възраст. Бе изгубил някакви пари, които трябвало да предаде на майка си, и избягал от страх да не го накажат. Пристигнал в столицата, където живеел по улиците цели осем години. След като му разказах историят за блудния син, Пиер се съгласи да се завърне у дома. Страхуваше се да отиде там сам и аз се съгласих да го придружа.

Отидохме заедно до автогарата, където купих билети за родния му град. След като пристигнахме, тръгнахме по отдавна забравените от него улици, докато накрая откри къщата. Майка му се взря във високия младеж, който стоеше пред нея, без да може да разбере, че това е малкото момче, което бе изгубила преди толкова много години. Смятала, че синът й е мъртъв. Гледаше втренчено в Пиер цяла минута. Когато най-накрая осъзна кой е пред нея, тя го прегърна силно, плачейки от радост. После започна да вика съседите си да видят сина й, който е бил изгубен, но се е прибрал у дома. Онази вечер имаше радост в един дом за изгубеното дете, което се е завърнало.

Останах в града на Пиер, за да мога да го заведа до местния пастор. Обясних, че Пиер наскоро е приел Исус за свой Спасител и се е завърнал вкъщи. Той имаше нужда от много грижи.

Продължението следва.

Свързан урок >>