"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Запълване на празнотата, Част 1


Като най-малкото дете в румънско семейство и единствена дъщеря, Елена била обсипвана с любов. Въпреки това чувствала някаква празнота дълбоко в себе си, без да разбира каква е тя. Приятелите й я канили на дискотека, където би могла да запълни празнотата с музика и танци, но родителите й не позволявали.

Една от приятелките й я поканила да посети адвентната църква. Елена била чула, че адвентистите са добри и честни хора. Нейната баба я предупредила, че добрите православни не влизат в протестантски църкви. Затова Елена на откликнала на поканата.

След време Елена била поканена да посети молитвена седмица. „Тези събрания не са редовни богослужения - помислила си тя, - следователно няма да има нищо лошо, ако ги посетя.“ Получила разрешение от баща си и тя отишла, отчасти от любопитство за ученията на другите църкви. Посетила всяко едно от събранията и за първи път в живота си научила, че Исус иска да бъде неин личен приятел и че я обича, умрял е за нея и ще дойде отново. За първи път в живота си Елена се почувствала щастлива. Искала да научи нещо повече и решила да отиде на църква следващата събота.

Когато разбрал, че Елена иска да посещава съботни богослужения, бащата се ядосал, но тя вече била вкусила от Христовата любов и знаела, че трябва да научи нещо повече. На излизане от дома, за да отиде на църква, баща й я спрял с думите: „Това семейство има само една вяра. Никой в тази къща няма да вкарва друга религия.“

След като започнала да чете Библията и да научава други истини, за които не знаела, Елена разбрала, че съботата е Божият ден. Пожелала да отиде на църква, но знаела, че родителите й няма да позволят. Казала им, че ще отиде да посети баба си. На път за църквата се отбила при баба си за няколко минути и после отишла на богослужение. Баба й знаела какво се случва с Елена и я предупредила, че това ще донесе страдания за семейството.

В съседство със семейството живеела една вдовица. Тя чула за желанието на Елена да ходи на църква. Започнала да я кани в дома си в петъчните следобеди, за да й даде възможност да се измъква и да посещава вечерните програма. Елена правела всичко възможно да си тръгва рано от църква, за да не я видят, че се движи заедно с адвентисти.

Продължението следва.

Свързан урок >>