"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Удивително пътуване – Част 2


Бележка: Част 2 продължава с истории на очевидци от Соломоновите острови, разказани от Карол Бом, съпруга на Уейн Бом, бивш президент на мисията „Соломонови острови“. Сега той служи като ръководител на Хоуп ченъл в Сидни, Австралия.

Една от големите нужди на близкия остров Саво бе цистерна за вода. Адвентистите от острова дадоха цистерната на друга църква, като по този начин удивиха свещеника и цялата общност. Те се зачудиха защо адвентистите ги е грижа дали имат прясна вода за пиене. Така сърцата започнаха да откликват.

Наскоро млади хора от църквата ни в Мбекона отидоха на лагер в Саво и започнаха да дават мълчаливото си свидетелство пред местните. Когато пристигнали, останали изненадани, че ги посрещат като царе. Дори ги поканили да проведат съботното си богослужение в неадвентна църква, като много от местните хора я посетили. На свой ред нашите младежи посетили църквата им в неделя. Пасторът ни дори бил помолен да проповядва. Каква тема избрал? Съботата! Сигурен съм, че е имал здрави нерви.

Младежите ни се сприятелили с много от местните млади хора, някои от които им казали, че искат да станат адвентисти, тъй като адвентните вярващи са хората на Словото и на действието. Отново ги поканили да проведат събрания, а селяните започнали да проявяват интерес и да ги посещават. Главният старейшина Иван Гему ми каза: „Правех планове как да постигнем нещо значимо там, но се оказа, че трябва да тичам колкото се може по-бързо, за да настигна Бога.“

Друга история идва от красивия остров Чойсеул. Регионалният директор и екипът му провеждали там евангелизационни събрания, когато чули за жена, която живеела сама в гората от 30 години и вече била подивяла. Живеела с глутница от десетина кучета. Намерили я едва след няколко дни търсене. След като я открили, останали шокирани от вида на подивялата жена със сплъстена коса и дълги нокти. Внимателно се сприятелили с нея и я поканили да дойде в селото. Тя ги последвала. Постепенно хората от общността започнали да общуват с нея, а тя решила да посещава някои от събранията. Току-що получихме известието, че е откликнала на поканата да предаде живота си на Исус.


* Продължава следващата седмица.

Свързан урок >>