"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Вярната съпруга – Част 1


Шанти израснала в християнски дом в Бангладеш. Баща й умрял, докато била все още малка. Майка й с мъка изхранвала семейството. Когато навършила 13 години, майка й я дала за жена на мъж с хиндуистка вяра.

Според обичая след като Шанти отишла да живее в семейството на съпруга си, от нея се очаквало да промени своята религия. Тя обаче отказала. Семейството започнало да се отнася зле с нея. Всички се опитвали да отделят Шанти от християнската й вяра, но тя продължила да се държи за своя Бог.

Трябвало да слугува на свекърва си, която се отнасяла към нея като с роб и постоянно крещяла и я хокала. Тъй като Шанти отказвала да изостави вярата си в Бога, била смятана за нечиста и не й позволявали да работи със съдовете в кухнята. Свекърва й правела така, че момичето винаги да има предостатъчно работа.

Съпругът й Будрой бил много по-възрастен и се отнасял добре с нея, но бил безсилен да помогне на младата си булка, тъй като не искал да се противопоставя на майка си.

Нямало никакъв изход за младата невеста, тъй като от семейството трябвало да остане в дома до раждането на първото им дете. Три години след като се оженили, се родила първата им дъщеря Реена.

Шанти се опитвала да сподели вярата си със своя съпруг при всеки удобен случай и след време той започнал да вярва, че жена му следва правилната религия. Адвентен пастор живеел в същото село. Той посещавал семейството и обяснявал църковните учения, надявайки се да улесни живота на Шанти. Свекървата отказала да слуша пастора, но свекърът се вслушвал в думите му. Пасторът често ги навестявал и споделял вярата си в библейските обещания с тези членове на семейството, които проявявали желание да слушат.

Докато работел в селото, пасторът открил голям брой хора, които проявявали интерес и желаели да научат нещо повече за Библията. Не след дълго организирал евангелизационна кампания. Без да каже на Шанти, съпругът й помолил пастора да изучават Библията заедно. След това се кръстил тайно. Шанти разбрала за интереса на съпруга си едва след като той се кръстил и това я изненадало приятно.

Свекървата останала силно разочарована, когато разбрала, че синът й е изоставил боговете, за да се покланя на Бога на своята съпруга. Изпитвала ненавист, когато виждала, че Шанти и Будрой отиват заедно на църква. Често се опитвала да ги спре. Скривала нещо ценно и изисквала семейството да го намери, преди да отидат на църква. Често тези издирвания принуждавали семейството да закъснява.


* Продължението следва.

Свързан урок >>