"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Два пъти победител – Част 2


Юношите в семейство Вилануева се присъединили към Приключенците. Клубът организирал екскурзия в планината Китанглад с цел да спечелят отличието за планинско изкачване.

Шестнадесетгодишният Джеймс Вилануева започнал шестчасовото изкачване заедно със сестрите си и още 12 приключенци. Скоро изпреварил останалите и решил да ги изчака. Качил се на едно дърво, за да вижда по-добре. Над главата му висели три жици подобни на тези, които били опънати по пътеката, за да водят туристите. Протегнал се и хванал една от жиците. Когато видял сестра си да приближава, той се обърнал, за да слезе по дървото. Щом краката му се отделили от дънера, остра болка пронизала ръката му и той се строполил на земята.

Сестра му Натали го видяла да скача. Забелязала как от ръката му излизат искри. Затичала се до мястото, където лежал неподвижен. Ръцете му били изгорени до такава степен, че кожата се белела.

Моля ви, помогнете, извикала тя. Джеймс е ударен от ток.

Докато някои се затичали да помагат, Натали разкъсала ризата си, за да направи превръзка за ръцете на брат си. Ръководителят на приключенците Тото се затичал нагоре по хлъзгавия планински склон. Наредил на някои от групата да се изкачат на билото и да повикат помощ. Изпратил останалите надолу по склона, за да извикат линейка. Тото и Натали останали при Джеймс и се помолили да получат помощ.

Трима мъже, които работили на билото, дошли до мястото на инцидента. Те направили носилка от спален чувал и започнали опасното спускане по хлъзгавия наклон.

Стъмнило се, докато слязат до подножието. Поставили Джеймс във волска каруца, с която да го пренесат на около пет километра до мястото, където чакала линейката. Джеймс пристигнал в болницата 12 часа след инцидента.

Натали останала с брат си до идването на родителите й. Докторите поискали разрешение да ампутират и двете му ръце, но Натали отказала. Когато родителите й дошли, тя започнала да ги умолява да уредят транспортирането на Джеймс до Манила, където би могъл да получи по-добра грижа. Там също им казали, че лявата му ръка е така засегната, че не може да бъде спасена.

В трудните месеци след инцидента семейството щяло да загуби своята вяра. Но молитвите и подкрепата на църковните членове им помогнали да запазят вярата си.

Джеймс вече планира до се върне на планината Китанглад, за да спечели отличието за изкачване. В очите на мнозина той вече е спечелил нещо много повече.


* Натали Вилануева е дъщеря на Наполеон и Лолита Вилануева и сестра на Джеймс.

Свързан урок >>