"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Да се бориш със сенките, Част 2
(Продължение от миналата седмица)

Даба научи, че група християни се събира в селото и ме покани да отидем заедно при тях. Отидох от уважение към него, но нямах никакво желание. Беше ми неудобно да посещавам християнско събрание. Говорихме за Бога и аз си спомних, че вкъщи имам Нов завет. След събранието го намерих и започнах да чета, но не разбирах нищо. Бира, ръководителят на християнската група, предложи да ми обясни библейските текстове.

След няколко седмици Даба не помоли да отида с него в събота при групата за изучаване на Библията. Нямах представа за какво е това събрание, но тръгнах с него. Даба не бе адвентист, но домашната библейска група бе единственото християнско събрание в селото и той имаше голямо желание да общува с други християни. Сутринта когато отидохме, говорителят разискваше върху Божията любов и тази вест някак си стигна до мене. Видях в любовта на майка ми към мене отражение на Божията любов. Дори когато се прибирах у дома пиян и ми се караше, тя винаги ме насърчаваше и ми помагаше, щом имах нужда.

Продължих да посещавам групата за изучаване на Библията. Бира обясняваше различни библейски текстове и аз започнах да я разбирам. Започнах да чета Библията, защото имах желание, а не защото ми се налагаше. Просто не можех да се спра да я чета. Отдадох сърцето си на Бога.

През годините многократно си бях обещавал, че ще престана да пия, но никога не успявах. Даба ме посъветва да се моля и да искам сила от Бога. Когато започнах да се моля, всичките ми приятели по чашка напуснаха града. Бог ги отстрани, за да не ми влияят. След това отне желанието ми да пия и ме избави от веригите на алкохола. Преди прекарвах дните си в пиене с приятели. Благодарение на Бога вече не пия алкохол.

Майка ми и сестрите ми бяха удивени, когато се отказах от пиенето и кражбите. Те виждаха как Бог променя живота ми и започнаха да ми задават въпроси за моята вяра. Майка ми и две от сестрите ме посещават евангелизаторски събрания, а една от сестрите ми дори доведе приятели.

Преди да се срещна с Христос животът ми се състоеше от побои, пиене и кражби. След като се запознах с Христос, осъзнах, че нищо в сърцето ми не е добро. Помолих Бога да ми даде чисто сърце, чист живот и сега копнея да прекарвам времето си с Него. Признавам, наистина признавам, че в онези времена, когато наранявах хората с думи или действия, наистина действията ми са били погрешни и лоши. Нямам никакво желание да върша тези неща отново. С Божията благодат аз съм променен човек.

Свързан урок >>