"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Непокорният син, Част II
Виталиано Мареро

На Виталиано не се нравело да има домашна църква в съседство. Решил, че когато чуе песните на вярващите, ще усили радиото си на пълна мощност с рок музика. „Това ще им е за урок - помислил си той. – Ако обезпокоя събранията им, те ще си намерят друго място за събиране и повече няма да ги виждам в моя квартал.” Той пускал музиката силно няколко месеца, но групата продължила да се събира. Никой не се оплакал. Няколко души от църквата, които го познавали, били по-любезни от всякога с него.

Тъй като Алексей посещавал библейския клуб, това отворило сърцето на Мигдалия за дългогодишното й желание да опознае Бога. Тя започнала да чете Библията и да изучава библейски уроци заедно с Розабел. Понякога Мигдалия четяла Библията толкова продължително, че пренебрегвала домашните си задължения. Когато веднъж Виталиано се завърнал у дома и открил, че къщата е в безпорядък, попитал майка си какво се е случило. Отговорът й го изненадал: „Съпругата ти прекара целия ден в четене на Библията и не й остана време да почисти къщата.” При друг случай майка му го осведомила: „Мисля, че Мигдалия ще посети домашната църква в събота сутринта.”

Виталиано подозирал, че съпругата му посещава църквата. „Да не си решила да ставаш християнка? – Попитал той. – Не желая повече да ходиш на това място!”

Веднъж Виталиано заварил Мигдалия да изучава Библията. Сграбчил Библията и заплашил, че ще я хвърли в огъня. Но когато отворил вратичката на печката, бил обзет от страх. „Дали Бог няма да ме накаже за това, че горя Библия?”, зачудил се той. Затворил печката и хвърлил Библията в спалнята.

След няколко дни намерил Библията на една етажерка. Отворил я и погледът му се спрял на Малахия 3:17: „Тия ще бъдат Мои казва Господ на Силите, Да! избрана скъпоценност.” Виталиано затворил Библията. Разбрал, че Бог му казва, че съпругата и детето му принадлежат на Бога. Не се решавал повече да им забрани да посещават църквата.

След няколко дена синът на пастора дошъл да го посети. Двамата били приятели от много години, макар че Виталиано ненавиждал Бога. „Приятелю, казал му човекът – тази вечер имаме програма и бих желал да те поканя да ни посетиш.”

Виталиано тъкмо поставял големите говорители на стерео уредбата, за да може да обезпокои религиозното събрание. „Облечен съм в работни дрехи и съм мръсен.” Приятелят му предложил да го вземе със себе си и Виталиано неохотно се съгласил.

В програмата имало много музика и Виталиано я харесал. Когато го поканили отново, той пак отишъл. Малко по малко сърцето му омекнало.

След няколко седмици приятелят му го поканил да изучават заедно Библията. Виталиано се съгласил. Започнал да посещава богослуженията в домашната църква, която толкова често бил осъждал и чиито служби се опитвал да прекъсне.

По време на кръщението Виталиано свидетелствал: „Моят син бе този, който доведе цялото семейство при нозете на Исус.”


* Виталиано Мареро и съпругата му Мигдалия са активни служители миряни в домашната си църква в град Холгуин, Куба.

Свързан урок >>