"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Изборът на Чипо


Чипо е на 10 години и живее в южната част на Замбия. Нейните родители не практикували нито една религия, но съседите й я поканили на църква и тя отишла с тях. Харесало й да слуша за Бога и затова продължила да ходи на църква при всяка възможност.

Бащата на Чипо се ядосал много, когато разбрал, че тя посещава адвентната църква. „Стой настрана от тази църква – предупредил я той. – Ако продължиш, ще те накажа.” Чипо обичала Исус и искала да Му се покланя. Когато баща й отсъствал от дома, тя ходела на църква. Той обаче научил и я наказал строго. Това обаче не уплашило Чипо и тя продължила да ходи на богослуженията и да учи нови неща за Исус, Който я обича. Почти всяка седмица баща й я наказвал.

„Защо продължаваш да ходиш на църква, след като баща ти те наказва?”, попитала сестра й. „Бог ме обича и аз искам да съм Негово дете”, обяснила Чипо. На следващата събота сестра й отишла заедно с нея на църква. Когато бащата открил, че момичетата са били там, той ги наказал. Сестра й се страхувала да ходи на църква, когато баща им си бил у дома, но Чипо продължила да посещава адвентната църква.

Майка й също я попитала защо продължава да ходи на църква въпреки наказанията. „Научих, че Исус ме обича и аз също обичам Исус”, казала тя. Следващата седмица майка й я придружила на църква. Искала сама да провери какво толкова специално има там. Проповедта на пастора като че ли била точно за нея и майката решила да отиде там следващата седмица. Когато бащата се прибрал вкъщи, майката разказала какво е чула и го поканила да отидат заедно на църква. Той отказал, но позволил на майката и на момичетата да посетят богослужението. Чило започнал

а да се моли Бог да им помогне и бащата да пожелае да се присъедини към църковното семейство.

След няколко седмици майката отново поканила съпруга си на църква и той неохотно се съгласил да ги придружи. След богослужението се извинил на Чипо и заявил, че ще продължи да ходи там заедно с цялото семейство. След няколко месеца родителите на Чипо били кръстени. Сега вместо да я гони, той ходи с нея на църква.

„Бог ми помогна да бъда вярна въпреки наказанията. Той ми помогна да доведа цялото си семейство при Исус”, казва Чипо.


* Чипо живее в Замбия.

Свързан урок >>