"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Преследвани и побеждаващи


„Обесете еретиците”, крещеше разгневената тълпа и ме буташе заедно със съседа ми към набързо скованото бесило. Груби ръце нахлузиха примка на шията ми и някой извика: „Сега ще се покаеш ли?”

„Не!”, отговорих аз и примката се стегна около мене.

Преди няколко месеца бях забелязал човек да чете Библията в автобус. Той видя интереса ми и ме насърчи да си купя Свещеното писание и сам да открия Божиите истини. Покани ме също така да посетя адвентната църква. Купих си Библия и започнах да чета с огромното желание да споделям с други това, което научавах.

Заедно с жена ми в събота извървяхме два часа до съседното село, за да посетим адвентната църква. Църковните членове ми дадоха осем библии, които да раздам, а един мирянин предложи да идва при нас и заедно да изучаваме Божието слово.

Раздадох библиите и поканих съседите ми да се присъединят към мене. Скоро домът ми се изпълни с хора, които искаха да опознаят Божието слово! Но когато научиха за библейските часове, местните водачи ни обвиниха, че създаваме неприятности и ни заплашиха. На следващия ден разгневената тълпа дойде да ме арестува заедно със съседа ми.

Беше ни наредено да се отречем от вярата си. Ние отказахме и тогава мъжете поставиха въжета около вратовете ни. Докато се молех за семейството и за новите вярващи, някой преряза въжето. Оставиха ни да си тръгнем, но ме биха и заплашиха. Аз отново не приех да се откажа от Христос.

Малко по-късно ме пуснаха, но докато вървях към дома, забелязах, че няколко души ме следваха с мачете. Прикрих се зад високи храсти и побягнах към дома, където адвентистът мирянин ме очакваше.

„Елате и останете при нас за известно време”, настоя той. Събрахме малко дрехи и животните ни и избягахме в съседното село, докато църквата успее да намери някакво разрешение с водачите на селото. През нощта се промъквахме към дома, за да прибираме жътвата и така да си осигурим храна. Не след дълго двамата със съпругата ми бяхме кръстени.

Когато бе сигурно, ние се завърнахме у дома, свободни да се покланяме на Бога и да споделяме вярата си с приятели и роднини. Водачите на селото ни дадоха земя и ние построихме църква. Днес повече от 300 адвентисти и много посетители идват на богослужение.

Благодарим на Бога за това, че обърна гонението в прославяне.


* Аугистин Круз е фермер и мирянин евангелизатор в щата Оахсака, Мексико.

Свързан урок >>