"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Искам да служа!


Маркуан служи на Исус и желае всички да узнаят за Него. Когато бил на пет години, пожелал да се научи да чете, за да може сам да чете Библията. Веднъж попитал пастора дали има някаква работа за него. Пасторът го поканил да разкаже детската история. Маркуан се справил добре и започнали да го канят да говори по-често. Не след дълго пасторът го поканил да проповядва.

„Аз? Но аз съм само на 8 години”, възкликнал Маркуан силно учуден.

„Няма значение на колко години си – усмихнал се пасторът. – Бог може да използва всеки, стига да желае.” Но аз съм само дете, помислил си Маркуан. За какво да говоря? Дали хората въобще ще слушат едно дете? Маркуан обещал да започне да се моли.

Бабата на Маркуан му казала, че пророк Йеремия също смятал, че е прекалено млад, за да проповядва, но Бог му заръчал да споделя Божията любов с всеки при когото отиде. Маркуан решил, че Бог го кани да проповядва. Баща му помогнал да напише първата си проповед, след което Маркуан я запаметил.

Момчето се почувствало малко нервно в деня, когато трябвало да проповядва. Той обаче си спомнил Божиите думи към пророк Исая: „Сложих словата Си в устата ти” (Исая 51:16). Знаел, че Бог е с него и безпокойството му изчезнало.

Хората от други църкви в града чули за проповедта на момчето и започнали да го канят да говори и при тях. Маркуан приемал поканата, защото бил обещал на Бога, че ще прави всичко, което Бог му заръча. Молил се проповедите му да бъдат благословение за всички, които ги слушат.

Когато Маркуан навършил 12 години, пасторът му предложил ново предизвикателство: „Църквата планира триседмичен семинар върху книгата Откровение и бихме желали ти да го водиш.” Подготвянето на 21 теми било голямо изпитание за момчето. Маркуан обаче се молил и почувствал увереност, че Бог желае да го направи.

Църквата провела събранията в зала под наем. На първата тема дошли 250 души. Мнозина се връщали всяка нощ, за да слушат как едно дете проповядва Божието слово. „Разбрах, че ако желаем, Бог може да използва всеки от нас, за да разказва на другите за Исус – казва Маркуан. – Няма значение на каква възраст си, Исус иска да проявиш желание да разкажеш на хората за Него.”


* Маркуан Бюканън споделя вярата си в своя роден град в Арканзас, САЩ.

Свързан урок >>