"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Светлина в джунглата, част I


Юношата слязъл от автобуса и се огледал. Никога преди не бил посещавал град. Нямал време да разгледа високите сгради и изпълнените с хора улици, тъй като бил тръгнал на мисия. Накъде да тръгне? Помолил се на ум: „Господи, насочи ме към хора, които спазват твоята събота.” След това тръгнал.

Стигнал до театър и започнал да наблюдава как хората влизат. Почувствал се подтикнат да ги последва, макар и да не знаел какво ще види там. Един човек го въвел в голяма зала, изпълнена с хора. Седнал и започнал да чака.

Хуан живеел в малко село в джунглата в Югоизточен Еквадор. Народът му не знаел много за Бога. Хуан получил Нов завет в училището, което посещавал в близкото градче, и започнал да го чете с интерес. Открил истините за Бога, които удовлетворили глада на душата му. Помолил се Бог да го научи как да следва Исус.

При пътуването си до друг град за провизии Хуан открил овехтяла книга и започнал да я чете. Книгата потвърдила това, което четял в Библията, и обяснявала значението на съботата.

Хуан бил решен да намери хора, които спазват съботата! Тръгнал на тридневно пътуване през джунглата до най-близкия голям град, за да ги търси. Никой обаче не бил чувал за тях. „Отиди в Амбато”, посъветвал го един мъж. Пристигнал в късния следобед и започнал да обикаля в търсене на Божия народ. Тогава открил театъра.

Отпред излязъл говорител. Хуан се заслушал и изпитал силно вълнение, когато разбрал, че човекът говори за съботата и за други истини, които Хуан бил открил в Библията. Бог го бил водил през джунглата чак до театъра, където открил хора, които спазват заповедите!

След събранието Хуан намерил пастора и му казал: „Искам да бъда кръстен!” Удивеният пастор се срещнал с него на следващия ден и разбрал, че момчето познава Божието слово. Той се съгласил да го кръсти още в събота. Хуан никога преди не бил влизал в адвентна църква до деня на своето кръщение. Пасторът го поканил да остане в града, но момчето отказало. Трябвало да се върне в селото си, за да споделя своята вяра с хората около себе си.


* Продължението следва

Свързан урок >>

Created by ULimited®