"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Бунтовникът се разбунтува


Пракаш бил маоистки терорист в джунглите на Азия. Макар и само на двайсетина години, бил стигнал до поста на ръководител на политическата си партия в селото и околността. Знаел как да измъчва и убива всеки, който не следва идеите на партията или не откликва на исканията му. Думата му била закон!

Напуснал дома си и заживял с партизаните в джунглата. Нападали околните села и тероризирали хората. Когато се нуждаели от храна или пари, бунтовниците просто влизали в някое село и взимали всичко, което пожелаят.

Веднъж Пракаш и войниците му влезли в адвентна църква с намерение да вземат даренията, да измъчват членовете й и да изгорят постройката. Бог обаче имал други планове. Когато Пракаш настоял да му донесат даренията, пасторът отговорил смело: „Вземи Божиите пари, но ако предадеш живота си на Исус, Той ще те промени напълно.”

Пракаш не се замислил много за тези думи, но някои от войниците му го изоставили и се присъединили към църквата. Когато след време поговорил с тези бивши бунтовници, забелязал голяма промяна в характера им. „Исус може ли да промени и мене”, замислил се той.

Пракаш попаднал на радиопрограма, наречена „Ашако Бани”. Говорителят разказвал за Исус. Докато слушал, осъзнал, че животът му се променя точно така, както пасторът бил казал. Осъзнал, че животът е скъпоценен и затова престанал да измъчва и убива хора.

Разбирал, че трябва да напусне бунтовниците, но вече бил дал клетва. Казали му недвусмислено: „Спазвай обещанието си или ще бъдеш убит.” Пракаш обаче предал живота си на Христос, без да изпитва страх.

Веднъж се обадил в студиото на Адвентното световно радио, което излъчва програмата, довела го до Исус. „Вярвам в Исус и знам, че това, което проповядвате, е от Библията – казал той. – Слушам вашата програма и казвам на всичките си приятели да я слушат. Именно заради вашата програма Божието слово стигна до моето село и всички в околността научиха за истинския Бог.”

Наскоро Пракаш бе кръстен. Неговата майка, която забеляза промяната в сина си, също повярва в Исус.


* Дауъл Чоу е президент на Адвентното световно радио.

Свързан урок >>