"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Сърце изпълнено с благодарност


Уджал е млад човек, но дупчица в сърцето го карала да изпитва постоянна умора и да припада много често. Не можел да работи или дори да кара велосипед.

Веднъж приятелят му Паналал разказал, че е научил за Исус – мощният и обичащ Бог, на когото се покланят християните. Паналал поканил Уджал на събрание в дома си. Уджал отишъл с надеждата, че християнският Бог ще му помогне да се излекува. Слушал внимателно как пионерът от Глобалната мисия Гопал обяснява, че Бог прощава греховете ни, ако повярваме в Него и Го помолим за това.

Когато завършил беседата си, Гопал поканил тези, които имат особени молитвени нужди, да се изправят. Уджал станал на крака. Гопал го попитал за какво желае да се моли и Уждал описал здравословното си състояние. Двамата свели глави за молитва. В същия момент Уджал усетил прилив на енергия. Разказал на Гопал, че е почувствал изцелението, след което пожелал да стане християнин.

Гопал отишал в дома на Уджал, за да изучават Библията и не след дълго родителите му и двамата му по-млади братя приели Исус за свой Спасител.

Семейството започнало да посещава адвентната църква в своя град, но Уджал искал да споделя вярата си и с хората от едно близко село. След като вече нямал здравословен проблем, той пътувал с велосипеда си до селото и там споделят евангелието. Срещнал се с човек с хронични стомашни болки и му казал: „Знам кой може да ти помогне да се излекуваш без лекарства.” Разказал му за Исус и му предложил да се моли за него. Уджал взел със себе си своя пастор и Гопал, за да се помолят за човека. Скоро той и семейството му приели Исус за свой личен Спасител

и пожелали да се кръстят.

Уджал помолил семейството да отвори дома си за молитвени събрания. Другите селяни ги наблюдавали и скоро видели промените в живота им. Един по един човекът канел съседите си да се молят заедно с Уджал. Когато научили за Исус, хората започнали да посещават библейските часове и да се подготвят за кръщение.

Уджал станал евангелизатор мирянин. До сега е довел повече от 50 души в селото си до Христос. Започнал да работи и в друго село, където и други научават за обичащия и всемогъщ Бог и приемат Исус за свой Спасител.

Свързан урок >>