"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Намиране на пътя за дома - част 1


Братята на Веруска станали адвентисти и често говорели за новата си вяра. Тя знаела, че това, което й обясняват, вероятно е истина, но не желаела да има нищо общо с църква, която не позволява танците, алкохола и други неща, които смятала за забавни. Братята й обаче не разбирали от дума и продължавали да й говорят за своята вяра.

Маркес, един от приятелите на братята й, често посещавал семейството. Той също говорел за Бога и я поканил да изучават Библията заедно. Веруска нямала никакво желание да изучава Библията, но Маркес продължавал да я кани. След време тя се съгласила. Забелязала, че Маркес има силна вяра. Открила, че и на нея й харесва да слуша за Бога.

След няколко месеца на библейски уроци Маркес поканил Веруска да посети евангелизаторски събрания. Тя отказала. Канил я отново и отново, но всеки път отказвала. Най-накрая решила да отиде.

Веруска посетила няколко събрания, но се съпротивлявала на призивите да предаде живота си на Бога. Тогава внезапно осъзнала, че не може да бяга от Него. Спомнила си колко ядосана била майка й, когато братята й станали адвентисти. Какво ще стане, като разбере, че тя също възнамерявала да стане адвентистка?

Рано в съботната сутрин Веруска се събудила и се облякла с намерение да се измъкне от къщата, преди майка й да я види и да започне да задава въпроси. Двете обаче се срещнали.

- Къде отиваш – попитала тя.

- Отивам на църква – отговорила Веруска, тъй като не искала да излъже.

- Коя църква? – отново попитала майката.

- Адвентната църква – отговорила Веруска.

- Ако излезеш, не се връщай повече – казала майката ядосано.

Смелостта на Веруска се изпарила. Тя се преоблякла отново, седнала отвън и започнала да плаче. Брат й я видял и казал спокойно: „Мама не може да те спаси; само Бог може”, след което излязъл.

Веруска била много объркана. Спомнила си библейските текстове, които Маркес й бил прочел във връзка с напускането на семейството и следването на Бога. Думите на брат й, че само Бог може да я спаси, отново просветнали в ума й.

Веруска бързо влязла в стаята си и се облекла за църква. На излизане майка й заявила: „Вземи си багажа и не се връщай.”

А сега накъде, запитала се Веруска. Нямала пари нито къде да отиде, ако майка й я изгони. Баща й не се интересувал от религия и пет пари не давал какво прави дъщеря му.


* Продължава следващата седмица

Свързан урок >>