"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Смелите малки евангелизатори


Аз съм Амир, мисионер в Демократична Република Конго. Бях помолен да проведа евангелизаторски събрания в село в Конго. Там бях приет в дома на пастора и семейството му.

Рано всяка сутрин се събирахме заедно с евангелизаторския екип за молитва, преди да започнем да посещаваме хората, за да изучаваме Библията с тях и те да тръгнат на работа по нивите. Забелязах, че Геник, 12-годишният син на пастора, идваше при нас за молитва. Когато си тръгвахме от дома, за да започнем посещенията, Геник идваше с нас. След като се отделяше от нас по друг път, аз предполагах, че отива да играе с приятели.

Когато Геник ми каза, че той и двама от приятелите му преподават библейски уроци на няколко души, включително на един учител, аз останах удивен. Зачудих се дали говори истината. Геник ме помоли да го придружа при семейството на учителя и да отговоря на някои от въпросите им. С радост тръгнах към дома на учителя.

Семейството ни приветства радушно. Започнах да наблюдавам с огромен интерес как Геник ги води в библейския урок. Той цитираше стих след стих, за да обясни темата. „Сега разбирам защо адвентната църква расте толкова бързо. Дори децата ви имат смелостта да преподават библейски уроци!”, заяви професорът.

Прекарахме няколко часа, като разговаряхме за библейските истини, които Геник и приятелите му представяха на семейството, и отговаряхме на техните въпроси. Бях поразен от смелостта на момчетата. Видях в нова светлина ролята на младите хора в мисионската работа на църквата.

До този момент 36 души бяха кръстени в това това село. Макар че все още не е застанал на страната на истината, учителят обеща да продължи да изучава Библията със семейството си.

Що се отнася до Геник и приятелите му, аз съм сигурен, че Бог има план за тях. Геник вече е определен за ръководител на детското служение в района на своята църква.


* Амир Гулзар и семейството му са мисионери от Пакистан в Демократична Република Конго, където той преподава бизнес и компютърна наука в адвентния университет в Луканга.

Свързан урок >>