"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Упоритият професор
Джони Ернесто

Джони Ернесто живее в Ангола. В момента учи, за да стане учител. Ходи в държавен университет, където занятията се провеждат от понеделник до събота. Джони и други студенти адвентисти не ходят на часовете в събота. Когато изпитите им са насрочени за събота, те искат разрешение да се явят в друг ден. Тъй като има много студенти адвентисти в Ангола, повечето преподаватели им дават известни привилегии за съботата.

Учителят на Джони преподавал на двама адвентисти, но отказал да пренасрочи изпита им. „Който пропуска занятията, ще получи нула на изпита – заплашил учителят. Когато Джони и приятелят му го помолили да промени решението си, учителят заявил: „Другите студенти вземат тестовете си в събота и аз очаквам от вас да правите същото. Бог би желал да имате добро образование. Отсъствайте от църква и се явете на теста.”

Джони и приятелят му мълчаливо си тръгнали от кабинета. Момчетата все пак решили да не се отказват. Решили още повече да се молят за изпита и за учителя. Джони се прибрал у дома, за да учи. На следващия ден един студентски ръководител го намерил и му казал: „Търся те цял час! Професорът по математика иска да говори с вас в канцеларията – веднага!” Джони намерил своя приятел адвентист и двамата заедно се затичали натам. Почукали внимателно на вратата и влезли, когато чули поканата. Видели, че преподавателят крачи напред-назад.

Той се върнал на бюрото си и поканил младежите да седнат. „Снощи не можах да заспя. И то заради вас. Мислех си за вас и за вашата събота. Осъзнах, че вярата ви в Бога е истинска и силна. Не искам да си имам проблеми с Бога, затова ще ви оставя да се явите на изпит в петък.”

Джони и приятелят му се усмихнали и му благодарили. Обещали да дойдат на уреченото време в петък. След като си взели изпита, отново благодарили на преподавателя за това, че им позволили да се явят по-рано. В събота, когато техните състуденти били на изпит, Джони и приятелят му разказали на църквата какво Бог е направил за тях, като смекчил сърцето на един упорит учител.


* Джони Ернесто живее в Луанда, Ангола.

Свързан урок >>