"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Новата църква на Ракел


Ракел е на 10 години. Живее със семейството си край река Амазонка в Северна Бразилия. Семейството й не ходи на църква, но самата тя понякога посещава богослужения в неделя с братовчедка си. Една неделна вечер братовчедка й не дошла да я вземе. Разочарована, Ракел тръгнала на разходка.

Чула пеене в адвентната църква близо до дома й. Върнала се бързо у дома и помолила майка си да я отведе на адвентното събрание, тъй като братовчедка й не идва да я вземе. Майка й се съгласила и Ракел се затичала по улицата към църквата.

Църковните членове я приели радушно и тя останала доволна, че е взела решение да отиде там. Харесала богослужението и решила пак да го посети. Една жена я поканила да дойде следващата седмица на съботно училище. Когато в съботната сутрин чула да се пее в малката църква, Ракел тръгнала бързо натам, за да се присъедини към вярващите.

Ракел харесала съботното училище, където децата й помагали да научи нови песни, а учителите преподавали толкова интересни уроци от Библията. Продължила да ходи в адвентната църква. Когато братовчедка й отново я поканила на богослужение, Ракел обяснила, че си е намерила нова църква.

Ракел се присъедини към приключенците и сега пее в детския хор. Харесва й да помага в детската програма. Тя покани цялото си семейство. Макар че не винаги я придружават, те се радват, че Ракел има желание да се покланя на Бога. „Чувствам, че съм светлина, която грее в дома ми”, казва тя.

Ракел разбрала, че почти всички се включват в една или повече малки групи, които се събират през седмицата да изучават Библията и да говорят за Бога. Църковните членове канят своите приятели и мнозина се присъединяват към църквата благодарение на тези малки групи. Ракел пожелала да се научи да ръководи малка група, затова изкарала курс. Сега води малка група само за деца. Тя кани своите приятели от училище и насърчава другите деца да канят своите приятели.

Ракел е научила, че има сила в груповата молитва. Когато баща й се разболял сериозно, тя пожелала малките групи да се присъединят към нейните молитви за него. Баща й се възстановил и тя му казала, че е сигурна, че възстановяването му е резултат от молитвите на нейните приятели в църквата. Баща й обещал да отиде на богослужение. Ракел очаква с нетърпение той да изпълни обещанието си.

Свързан урок >>