"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Тези ужасни християни


Тауги забавил крачки по пътя към дума си в Уланбатор, Монголия. „Отче – помолил се той, - помогни на родителите ми да не ми се гневят за това, че ходя на църква, вместо да върша домашните си задължения. Помогни им да разберат, че не се опитвам да проявявам неподчинение, а да Ти бъда послушен.”

Тринадесетгодишният Тауги бил станал християнин преди няколко месеца и родителите му били силно обезпокоени от това, че се е присъединил към „онази лоша секта”. Тауги също бил чувал слухове, че имало някакви крайни християни, които извършили самоубийство. Опитал се да убеди родителите си, че няма нищо общо с такава екстремистка група.

Когато бил на 12 години, леля му го поканила да посетят заедно адвентната църква. Той нямал желание да отиде, но се почувствал задължен да я придружи и затова тръгнал с нея. Харесал събранието и младия пастор, който проповядвал. Тауги отишъл и на останалите събрания и приел Исус за свой Спасител. Родителите му се опитали да го убедят да не ходи на църква и често му възлагали работа, за да не излиза извън дома си в събота. Той обаче издържал на натиска.

Съучениците на Тауги го избягвали след като започнал да общува с момчета, които пиели и пушели, но когато станал християнин, те решили, че е направил нещо по-лошо. Тауги спрял да общува с предишните си приятели и след време съучениците му разбрали, че наистина се е променил. С голяма радост научил, че четирима от бившите му приятели са станали християни.

Макар че е доста срамежлив, Тауги се опитал да придобие самоувереност. Неговото църковно семейство го насърчавало и сега на него му е по-лесно да разговаря с хората. „Приятелите ми в църквата са моето семейство – каза той. – Те се молят за мене и помагат да остана верен на Бога, когато съм слаб. Така ми е по-лесно да бъда единственият вярващ в семейството.”

Адвентната църква в Монголия отскоро започна да укрепва. Когато има по-малко от 2000 членове, понякога може да е трудно човек да отстоява вярата си. Молете се за вярващите в Монголия и помнете, че вашите мисионски дарения помагат за растежа на църквата в страни като Монголия.


* Тауги продължава да учи и да споделя вярата си в Уланбатор, Монголия.

Свързан урок >>