"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Да учиш учителя
Жак Термил

Дьосол Пласид бе един от учителите ми в гимназията. След като завърших, изучавах теология в адвентния университет на Хаити. Когато се завърнах у дома, църковният старейшина ме помоли да посетя бившия си учител. „Той се интересува от адвентната вяра”, каза старейшината. Посетих учителя и чух интересен разказ.

„Заедно с приятелите ми си говорим за вуду – каза Дьосол. – Аз не го практикувам, но исках да науча нещо повече. Веднъж един приятел ми каза, че може да убие когото пожелае с помощта на злите духове.

Друг приятел ни обясни, че един добър християнин и особено добър адвентист е предпазен от злите духове. Попитах приятеля ми какво толкова има в адвентистите, че са запазени от силата от дявола. Той обясни, че адвентистите следват Библията и проповядват Божиите истини. Те са силни в молитва и могат дори да прогонват духове от хора, които са обладани от демони. Зачудих се кое прави адвентистите така устойчиви на сатанинската сила.”

След като ми разказа за този разговор, Дьосол ме помоли да изучаваме Библията заедно. С радост се съгласих. Той ме предупреди, че изучава ученията на няколко деноминации, за да провери коя е истинската църква. Зарадвах се, защото виждах, че търси истината.

След няколко библейски урока Дьосол ме помоли да се срещнем с други вярващи, за да обсъдим доктринални въпроси. Аз се съгласих. Когато се срещнахме, Дьосол пожела да говорим за закона и за това как законът отразява Божия характер и любов. Другите обаче отказаха да говорят за закона по различни причини. Те искаха да говорят за благодатта. Дьосол настоя, след което те си взеха книгите и напуснаха.

Продължихме да изучаваме и не след дълго Дьосол се убеди в ясно изложените библейски истини и пожела да стане член на Църквата на адвентистие от седмия ден. Той бе кръстен и сега е един от старейшините в своята църква. Дяволът загуби спора и днес Дьосол наистина е един уникален Божи син.

Благодаря на Бога за искрените души като моя бивш учител, които желаят да приемат Божия глас и да последват Неговото водителство.


* Жак Термир е пастор на четири църкви в Хаити.

Свързан урок >>