"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Събрани в Христос
Кристина Мюлхаузер

Джума бил съвсем малък, когато войната го разделила от баща му. Майка му заминала при родителите си заедно с децата, а бащата останал в град Джуба. По време на войната градът бил превзет от военните и семейството на Джума не могло да се върне у дома. Момчето израснало, без да познава баща си.

Накрая дошъл мирът в Южен Судан и семействата се събрали. Междувременно се полагали големи грижи за възстановяване на града.

Това е време и на духовно възраждане. Наскоро адвентни пастори, евангелизатори и библейски работници от Судан, Близкия Изток и Транс-Европейската дивизия проведоха евангелизационни събрания, за да споделят Божията любов с хората от Джуба.

Камионът, който возеше евангелизаторите и пасторите подскачаше по прашния път към Джуба. Колелата му вдигаха огромни облаци сивкаво-кафяв прах, който се разстилаше наоколо. Камионът с евангелизаторите спря внезапно в изпълненото с боклук поле близо до града, на което щяха да се проведат събранията. Проповедниците трябваше да разчистят всички отпадъци, преди да опънат палатките. Едва тогава щяха да започнат посещават хората и да ги канят.

И хората започнаха да пристигат. Те са жадни – не за физическа вода, а за водата на живота, която проповедниците им носеха.

Екипът трябваше да се бори с жегата, праха и мухите, докато споделяха Божията любов с хората от Джуба. Когато събранията започваха и песните се чуваха, народът започваше да приижда. Слушаха теми за здравето и разкази за деца и научаваха за Божията любов.

Дяволът се опита да спре събранията. Когато задухаха силни ветрове, църковните членове хванаха коловете на палатката, за да не допуснат да бъде отнесена. Вятърът спря и от небето се изсипа дъжд, макар че бе по време на сухия сезон. На друго място палатката бе почти празна в началото на събранието. Но внезапният дъжд накара хората да потърсят подслон и голям брой присъстващи чуха вестта.

Досега в Джуба се кръстиха 45 души, включително бащата на Джума. Мнозина се подготвят да се присъединят към Божието семейство в района, който бе откъснат от евангелието и от външния свят. Призовавам ви да се молите за хората от Южен Судан, които се опитват да се свържат със семействата си и да научат за любовта на Спасителя.


* Кристина Мюлхаузер и съпругът й Дариел работят като мисионери в Южен Судан.

Свързан урок >>