"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Ентусиазираните новоповярвали
Г. Девадас

Когато група вярващи пожела да основе нова църква в покрайнините на Ченай (бивш Мадрас) в Индия, няколко църковни членове се групирахме по двама и тръгнахме да посещаваме хората от дом на дом. По време на посещенията ни се запознахме с Елкана и Джеба Кумари.

Елкана и съпругата му бяха посветени християни и активни членове на харизматична църква. Те ръководеха общежитие за бедни деца, което се издържа от даренията на други вярващи. Имаха желание да слушат, когато разисквахме от Библията и обяснявахме основните адвентни истини.

Посещавахме Елкана и Джеба Кумари и те започнаха да ходят в адвентната църква. След време бяха кръстени и станаха част от адвентното семейство вярващи.

Това посветено семейство разказа на близките си за своето решение да станат адвентисти от седмия ден. Споделиха новите неща, които са научили от Библията, и някои от роднините им също започнаха да посещават църква адвентната църква с тях.

Пасторът покани Елкана и съпругата му да споделят вярата си в квартала, където живееха, и те се съгласиха. Цели шест месецът пасторът ги обучаваше как да споделят Божието слово и да канят хора в църквата. След това те тръгнаха сами из града.

Елкана и Джеба Кумари приеха новата си мисия енергично и за десетина дни 28 души от района започнаха да посещават адвентната църква. Тази група от новоповярвали образува ядрото на нова църква, която вече наброява 30 души. Те нямат своя сграда и се налага да се събират в стая под наем.

Джеба Кумари има изключителна дарба да печели души. Семейството продължава да споделя своята вяра с хората, с които се срещат. Надяват се да намерят място за строеж на църква за новата си цъква, защото са сигурни, че когато го направят, броят на църковните членове ще нарасне.

Междувременно членовете на голямата църква, които в началото бяха посетили района на Елкана, се преместиха в нов район, за да печелят още много души. По този начин работата им в големия град Ченай преуспява.

Свързан урок >>