"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Желанието на моя брат


Ашика живее във Фиджи. Тя израснала в дом на индийци, където се покланяли на много богове. Родителите й се развели и Ашика и нейният брат заживели с дядо си и баба си. Баща й се оженил за адвентистка и Ашика и брат й научили за Христос. Не след дълго и двамата отдали сърцата си на Бога и се кръстили в адвентната църква. Тяхното решение да следват Христос предизвикало сериозно разделение сред роднините им, но двамата юноши били дълбоко посветени на Бога.

Братът на Ашика се разболял и лекарите му поставили диагноза рак на костите. Тя стояла при брат си в болницата всеки път, когато имала възможност. Един ден той й казал: „Няма да доживея да стана пастор. Ти трябва да заемеш моето място.”

Ашика била съкрушена от смъртта на брат си. Постоянно мислела за последното му желание, но все пак искала да стане учителка. Не се интересувала от изучаване на теологията. „Какво мога да направя аз, индийката, когато получа степен по теология?”, питала се тя.

Родителите й я насърчили да запише теология в колежа „Фултън” и тя се съгласила. Надявала се, че там няма да я приемат. Родителите й обаче се молили Божията воля да се осъществи в живота й. Когато разбрала, че е приета в теологичния факултет, осъзнала, че това е Божията воля. Предала се изцяло в ръцете на Бога.

„Сега знам, че това не беше просто желание на брат ми, а призив от Бога. Уповавам се на Божията воля и очаквам Той да ми разкрие плана Си.”

Решението а Ашика да учи теология във Фиджи означава, че се опълчва против една култура, която не насърчава жените да заемат ръководни длъжности в църквата. Тя обаче желае да следва пътя, който Бог чертае за нея. Сигурна е, че Той ще я ръководи по целия път.

Приблизително половината население на Фиджи се състои от индийци и много малко от тях са християни. Молете се за тези хора, които не са евангелизирани. Вашите мисионски дарения подкрепят евангелизацията във Фиджи и по целия свят.


* Ашика Чанд завърши колежа „Фултън” и работи във Фиджи.

Свързан урок >>